Streep door gemeentelijke heffing voor dichte bioscoop

5 december 2022 | Door redactie

Een bioscoop hoeft een gemeentelijke aanslag voor het gebruik van een pand niet te betalen van de rechter. Op het peilmoment voor de heffing was de filmzaal vanwege coronamaatregelen gesloten. En dus kon de bioscoop het pand helemaal niet gebruiken.

Het ging hier om een aanslag voor de onroerendezaakbelasting (OZB). Gemeenten heffen de OZB bij woningen en bedrijfspanden. Voor een bedrijfspand is er een heffing voor de eigenaar en voor de ‘gebruiker’, vaak een huurder. De gemeente baseert de heffing op de WOZ-waarde (artikel) van het pand.

Volgens bioscoop geen ‘belastingplichtig gebruik’

De bioscoop kreeg over het jaar 2021 een OZB-aanslag voor een gebruiker opgelegd, die na bezwaar (toolbox) werd vastgesteld op bijna € 35.500. De onderneming ging vervolgens tegen de aanslag in beroep bij de rechter. Want op 1 januari 2021 was de bioscoop dicht, vanwege de landelijke coronamaatregelen. Daarom was er volgens de bioscoop op dat moment ook geen sprake van ‘belastingplichtig gebruik’.
De gemeente stelde daar tegenover dat de bioscoop op 1 januari dan wel dicht was, maar dat de exploitant nog steeds de beschikking had over het volledig ingerichte pand. Ook golden de coronamaatregelen niet het hele jaar, dus voor 2021 was de bioscoop in 2021 wel degelijk een ‘gebruiker’.

Geen activiteiten, geen gebruiker voor OZB

Maar de rechtbank was eigenlijk vrij snel klaar met dit vraagstuk. De OZB is een zogeheten tijdstipbelasting, zo stelde de rechter vast. Wie op 1 januari gebruiker is, betaalt voor het hele jaar OZB. Dus was het de vraag of de bioscoop specifiek op 1 januari 2021 als gebruiker viel aan te merken. En volgens de rechtbank was dat niet het geval. De bioscoop had het pand dan wel tot zijn beschikking, maar kon het niet exploiteren vanwege de overheidsmaatregelen. Ook was voldoende gesteld dat er óók geen alternatieve activiteiten plaatsvonden tijdens de sluiting. De rechter vernietigde daarom de OZB-aanslag.
Rechtbank Limburg, 23 november 2022, ECLI (verkort): 9313

Bijlagen bij dit bericht