Subsidie voor verduurzaming in het mkb

Mkb’ers die hun pand graag duurzamer willen maken maar niet goed weten waar ze moeten beginnen kunnen binnenkort terecht bij een nieuw subsidieloket. Per bedrijfspand is er maximaal € 2.500 aan subsidie te krijgen. Wel geldt voor deze regeling ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

10 augustus 2021 | Door redactie

De subsidie is opnieuw een uitvloeisel van de klimaatdoelstellingen. Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot 49% in Nederland lager liggen dan in 1990, en uiteraard moeten ook ondernemingen daar een flinke steen aan bijdragen. Voor een deel van het bedrijfsleven met een relatief hoge uitstoot geldt al een energiebesparingsplicht. Maar voor de groep die hier niet onder valt was er volgens het kabinet eigenlijk te weinig ondersteuning.

Advies voor energiebesparing

De nieuwe Subsidie verduurzaming mkb (SVM) moet daarom de eerste helpende hand bieden. Met de SVM kunnen ondernemingen namelijk een energieadvies op maat laten opstellen voor hun bedrijfspand. Een externe en onafhankelijke energieadviseur brengt dan in kaart welke maatregelen de mkb’er kan nemen om de CO2-uitstoot terug te dringen. De onderneming kan ook met de energieadviseur bespreken welke maatregelen er nodig zijn om het bedrijfspand een energielabel C te geven, wat voor veel kantoren vanaf 2023 verplicht is.
Ook voor ondersteuning bij het uitvoeren van een maatregel uit het energieadvies kan de onderneming SVM aanvragen. Dit kan een accountant zijn die helpt bij het aanvragen van een andere subsidie. Het gaat dus om bedrijfsmatige ondersteuning, nadrukkelijk niet om een subsidie op bijvoorbeeld het installeren van zonnepanelen. Alle voorwaarden vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de regeling uitvoert. De subsidie is 80% van de gemaakte kosten exclusief BTW, met een maximum van € 2.500 per bedrijfspand.

Aanvraagloket op 1 oktober 2021 open

Op 1 oktober 2021 om 9.00 uur gaat het aanvraagloket open. Aanvragen kunnen tot en met 30 september 2022 worden ingediend. In totaal zit er € 28,2 miljoen in de pot, maar de RVO behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst, en op is op.
De subsidie is alleen voor mkb’ers, met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen. Ook is de subsidie dus alleen bedoeld voor ondernemingen die niet onder de energiebesparingsplicht vallen. Dat wil zeggen dat het bedrijfspand per jaar niet meer dan 25.000 kubieke meter aardgas en 50.000 kilowattuur elektriciteit mag verbruiken. Of de aanvrager het bedrijfspand huurt of in eigendom heeft maakt voor de subsidie niet uit.
Zoals gezegd is de SVM niet bedoeld voor de investeringen in energiebesparende maatregelen. Daar zijn wel andere potjes voor, zoals belastingvoordeel via de energie-investeringsaftrek (EIA).