Toegang gehandicapten verplicht verbeterd

15 april 2016 | Door redactie

Bedrijven en overheidsinstanties moeten voortaan toegankelijk zijn voor gehandicapten. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het gehandicaptenverdrag van de Verenigde Naties. Hierin zijn afspraken vastgelegd over een meer gelijkwaardige behandeling van gehandicapten.

De instemming van de Eerste Kamer met het gehandicaptenverdrag van de Verenigde Naties verplicht bedrijven en overheidsinstanties de toegankelijkheid voor gehandicapten te regelen. Zij zullen dus aanpassingen moeten doen om bijvoorbeeld de toegang van de (bedrijfs)panden te verbeteren voor gehandicapten. Hierbij gaat het niet alleen om rolstoelgebruikers maar ook om doven, blinden en mensen met een mentale of intellectuele beperking. Ook websites moeten toegankelijk zijn voor gehandicapten. De richtlijnen voor de toegankelijkheid van websites van organisaties zijn bekend onder de naam ‘web content accessibility guidelines’ (WCAG). 

Voorzieningen die toegankelijkheid gehandicapten verbeteren

De afspraken in het gehandicaptenverdrag van de Verenigde Naties moeten een betere een meer gelijkwaardige behandeling van gehandicapten garanderen. Voorzieningen zoals oprijplaten, (platform)liften, bredere in- en uitgangen, automatische deuren, gehandicaptentoiletten, goede verlichting, geleidelijnen voor blinden (reliëfstructuren) en een goede akoestiek kunnen de toegankelijkheid van gebouwen voor gehandicapten flink verbeteren. 

De rol van de ondernemingsraad 

Door de toegang voor gehandicapten te verbeteren zijn organisaties niet alleen beter toegankelijk voor gehandicapte klanten en relaties maar ook voor werknemers die onder de Participatiewet vallen. 
Ook de ondernemingsraad (OR) kan meedenken met het verbeteren van de toegankelijkheid voor gehandicapten. Volgens 
artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden heeft de OR namelijk de speciale taak om de inschakeling van gehandicapten in de organisatie te bevorderen.