Toezicht op energielabel C-verplichting van start

7 februari 2023 | Door redactie

Per 1 januari 2023 zijn kantoorgebouwen verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Geschat wordt dat 55% van de kantoren aan deze verplichting voldoet en de overige 45% niet. Er is voor menig kantooreigenaar dus werk aan de winkel. De handhaving is inmiddels van start gegaan.

Kantoorgebouwen die niet voldoen aan de energielabel C-verplichting (infographic) zijn nu in overtreding. Het is aan gemeenten en omgevingsdiensten om hier toezicht op te houden en te handhaven. Zij bepalen zelf op welke manier zij dit gaan doen. Ook bepalen zij wanneer een kantoorgebouw dat niet voldoet aan de energielabel C-verplichting nog in gebruik mag worden genomen. Gemeenten en omgevingsdiensten mogen als onderdeel van de handhaving een planning opstellen zodat een kantoorgebouw zo snel mogelijk voldoet aan de energielabelverplichting.

35% heeft nog geen label

Sinds 18 oktober 2018, toen de energielabel C-verplichting werd aangekondigd, zijn veel kantoren aan de slag gegaan met het verduurzamen van hun bedrijfspand. Op deze datum had slechts 20% van alle kantoren een energielabel C of beter. Ondanks de verplichting die geldt per 2023 moeten veel kantooreigenaren nog de nodige investeringen doen om hun kantoorgebouw te verduurzamen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) schat in dat ruim 64.000 kantoren onder de label C-verplichting vallen. Van de 45% die niet voldoet aan de eisen heeft 10% een label D of slechter en heeft 35% nog geen geregistreerd label.

Lagere energierekening en minder CO2-uitstoot

Zonder bouwkundige ingrepen is het voor veel kantoorgebouwen al mogelijk om energielabel C (tool) te halen. Kantooreigenaren die een bedrijfspand met energielabel C hebben, zijn minder kwijt aan energiekosten, hebben meer comfort en minder CO2-uitstoot. De rijksoverheid streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. De verwachting is dat er dit jaar nog een nieuwe norm zal worden doorgevoerd.

Meer informatie over duurzaam ondernemen vindt u in de toolbox Snel aan de slag met duurzaam ondernemen.

Bijlagen bij dit bericht