Waterschappen vissen in belastingvijver via WOZ-waarde

20 februari 2018 | Door redactie

Waterschappen halen dit jaar gemiddeld 2,5% meer belasting op bij burgers en ondernemers dan vorig jaar. Omdat één van de heffingen van de waterschappen gebaseerd is op de WOZ-waarde van bedrijfspanden en woningen, kan het lonen om bezwaar tegen de WOZ-beschikking te maken om die waarde omlaag te krijgen.

In totaal stroomt er dit jaar zo’n € 2,8 miljard de kassen van de waterschappen in, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd. De rekenmeesters baseren zich hierbij op de begrotingen van de waterschappen. Dit jaar stijgen de belastingopbrengsten sneller dan vorig jaar, want toen werd er gemiddeld 1,8% meer opgehaald dan in 2016.

Flinke verschillen tussen tarieven waterschappen

Waterschappen halen het meeste geld op via de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing. Die laatste is onder meer bedoeld voor het onderhoud aan dijken en bedraagt een percentage van de WOZ-waarde van woningen en bedrijfspanden. Volgens het CBS is dat verband dit jaar ook duidelijk terug te zien. De tarieven voor de heffingen zijn namelijk min of meer gelijk gebleven, maar omdat de WOZ-waarde voor veel woningen is gestegen, raakt het huishoudens en ondernemers toch meer in de portemonnee.
Per waterschap kan de heffing bovendien flink verschillen. Zo heft het Wetterskip Fryslân procentueel de hoogste watersysteemheffing: ruim 0,062% van de WOZ-waarde. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht zit het laagst met ruim 0,014% van de WOZ-waarde.

Bezwaar tegen WOZ-waarde kan lonen

De WOZ-beschikkingen van gemeenten ploffen deze weken weer op de mat bij huishoudens en ondernemers. En mogelijk ook in de digitale mailbox van MijnOverheid.nl, als de belastingplichtige toestemming heeft gegeven aan de gemeente om de post daarheen te sturen.
Omdat er naast de watersysteemheffing nog meer belastingen zijn gebaseerd op de WOZ-waarde, kan het lonen om te kijken of dat bedrag omlaag gebracht kan worden. Bezwaar maken gaat via een brief aan de gemeente (tool). Dat moet binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking. Belastingplichtigen die langer de tijd nodig hebben om extra gegevens te verzamelen kunnen ook alvast een pro-formabezwaar indienen. Om te zien welke WOZ-waarde de gemeente op vergelijkbare panden heeft geplakt, kan iedereen terecht op de website wozwaardeloket.nl.