Wind, luidruchtige muziekclub en flat drukken WOZ-waarde

6 februari 2018 | Door redactie

Het is weer tijd voor het jaarlijkse gezelschapsspel: wat doet de WOZ-waarde van mijn woning of bedrijfspand dit jaar? De verwachting is dat de waardes gemiddeld genomen zullen stijgen. Bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde kan voordeel opleveren, aangezien de waarde in verschillende belastingen doorwerkt.

Eén dezer weken ploft de gemeentelijke beschikking met de WOZ-waarde bij burgers en organisaties op de (digitale) mat. Dat is dan de geschatte waarde van het bedrijfspand of de woning op de peildatum 1 januari 2017.

Wat zijn waardeverminderende factoren voor WOZ?

Nu de vaderlandse vastgoedmarkt weer enigszins in de lift zit – voor woningen net wat meer dan voor kantoren – ligt het voor de hand dat de WOZ-waardes gemiddeld gezien oplopen dit jaar. En dat kunnen woningbezitters en organisaties ook in de portemonnee merken. Zo is het eigenwoningforfait een vast percentage van de WOZ-waarde. En gemeenten baseren de onroerendezaakbelasting (OZB) op de WOZ-waarde. De OZB is één van de laatste heffingen waar gemeenten zelf over mogen beslissen en die is niet zelden het ‘sluitstuk van de begroting’.
Organisaties en woningbezitters kunnen bezwaar maken tegen een in hun ogen te hoge WOZ-waarde met een brief aan de gemeente (tool). Dat moet binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking. Bij het bezwaar kan een organisatie bijvoorbeeld stellen dat er een vergelijking is gemaakt met verkeerde panden of een beroep doen op zogeheten waardeverminderende factoren. Wat daar precies onder valt, is al jaren voer voor rechtszaken. Zo maakt een UMTS-zendmast in de buurt de WOZ-waarde € 20.000 lager, volgens de rechtbank, een luidruchtige muziekvereniging scheelt € 35.000 en een flatgebouw in de buurt € 13.000. En een recreatiewoning in Oostkapelle is wat de hoeveelheid wind betreft niet te vergelijken met eentje in Zoutelande. Daar ging de WOZ-waarde met € 7.000 omlaag.

Hogere WOZ-waarde kan voordelig zijn voor hypotheek

Een hogere WOZ-waarde hoeft overigens niet altijd problemen op te leveren. Soms betalen woningeigenaren namelijk een rente-opslag aan de bank omdat de geldverstrekker vindt dat hun hypotheek meer risico oplevert. Als de waarde van de woning stijgt, komt het huis mogelijk in een lagere risicoklasse terecht, waardoor de opslag kan vervallen. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat het niet bij alle geldverstrekkers mogelijk is om de rente aan te passen. Bij de instellingen waar dat wél kan is vaak een taxatierapport nodig om aan te kunnen tonen dat de waarde daadwerkelijk is gestegen.