Fiscale gevolgen van verhuren privépand aan bv?

12 juli 2019

Ik heb een pand in privé dat ik verhuur aan mijn bv. Wat zijn de fiscale gevolgen als ik het pand verkoop of het aan iemand anders ga verhuren?

Verhuurt u een privépand aan de bv, dan zijn door de terbeschikkingstellingsregeling de huuropbrengsten (de zakelijke huur die uw bv aan u betaalt voor het gebruik van het pand) bij u belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Alle kosten, zoals rente (als u een lening bent aangegaan voor het pand), onderhoud en afschrijving, zijn aftrekbaar. De huurkosten die de bv betaalt zijn voor de bv aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. 
Voor de afschrijving van het pand moet u overigens wel rekening houden met een beperking. Afschrijving is namelijk niet meer mogelijk als de boekwaarde van het pand de bodemwaarde heeft bereikt. Deze bodemwaarde is sinds 2019 vastgesteld op 100% van de WOZ-waarde. 

Waardestijging pand is ook belast

Naast de huurinkomsten wordt u ook voor de waardestijging van het pand belast en wel op het moment dat de werking van de regeling stopt. Dit kan het moment zijn dat de verhuur eindigt, u het pand verkoopt, u de aandelen van uw bv verkoopt of u de bv liquideert. Deze fiscale afrekening is het gevolg van het feit dat het pand bij één van de genoemde situaties verhuist van box 1 naar box 3. Als er geen waardestijging is, maar een waardedaling, is er overigens een aftrekbaar verlies in box 1.
Stel dat uw bedrijfspand op uw balans staat voor € 200.000 en de waarde in het economisch verkeer € 300.000 is, dan betekent dit een afrekening in box 1 over € 100.000. Uitgaande van een belastingtarief van 52% en een mkb-winstvrijstelling van 14% (die van toepassing is op de inkomsten uit de terbeschikkingstellingsregeling) leidt dit bij u tot een belastingheffing van € 44.720. Zodra u het pand aan een derde gaat verhuren, moet u afrekenen zonder dat u daarbij direct liquiditeiten ontvangt.