Met welke belastingen krijgen we te maken als we een bedrijfspand aanschaffen?

19 maart 2021

Met welke belangrijke belastingen krijgen we te maken als we volgend jaar een nieuw bedrijfspand aanschaffen?

U krijgt, naast gemeentelijke belastingen,  in elk geval te maken met assurantie- en overdrachtsbelasting, beide vallend onde de belastingen van rechtsverkeer.

Assurantiebelasting

De assurantiebelasting is een belasting op verzekeringen, die er in vele soorten en maten zijn. Bij een verzekering gaat het om een overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekeringnemer waarbij de verzekeraar zich verbindt tot het uitkeren van een of meer nedragen, tegen betaling van een premie door de verzekeringnemer én er bestaat bij het sluiten van de overeenkomst geen zekerheid over wanneer en tot welk bedrag een uitkering moet worden gedaan en hoe lang de premiebetaling duurt. Voor de assurantiebelasting geldt een tarief van 21%.

Overdrachtsbelasting

Een andere belangrijke belasting waarmee u te maken krijgt bij de koop van een bedrijfspand is de overdrachtsbelasting, geheven bij de overdracht van een onroerende zaak. De Wet op de belastingen van rechtsverkeer noemt vier elementen: het moet gaan om een overdracht of  een verkrijging, de zaak moet in Nederland gesitueerd zijn, en het moet gaan om een onroerende zaak of om zakelijke rechten die daarop rusten. Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een bedrijfspand bedraagt per 1 januari 8%.