Voorziening voor opknapbeurt bedrijfspand?

12 juli 2019

Ik denk dat mijn bedrijfspand over een tijdje een flinke opknapbeurt nodig heeft. Kan ik hiervoor nu alvast een voorziening vormen?

U kunt inderdaad een voorziening vormen voor onderhoud. Maar uiteraard zijn er dan wel voorwaarden waar u aan moet voldoen. Die voorwaarden zijn voor het eerst opgenomen in het zogenoemde Baksteen-arrest van de Hoge Raad en luiden als volgt:

  • de oorsprong van de uitgaven van de opknapbeurt ligt in de feiten en omstandigheden die zich voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan (oorsprongeis);
  • de uitgaven kunnen ook aan die periode worden toegerekend (toerekeningseis);
  • er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat de uitgaven voor de opknapbeurt zich voor zullen doen (zekerheidseis).

Voorziening tot vreemd vermogen rekenen

Het vormen van een voorziening heeft als voordeel dat u uw kosten kunt spreiden over verschillende jaren. Zo hoeft u de onderhoudskosten niet in één keer ten laste van de winst te brengen, maar spreidt u deze over meerdere jaren. Op de balans van uw onderneming moet u een voorziening rekenen tot het vreemd vermogen. U vormt de voorziening ten laste van de winst, waardoor u dus minder belasting hoeft te betalen. Ontvangt u op een bepaald moment de factuur van de onderhoudswerkzaamheden, dan brengt u die uitgaven in mindering op de voorziening. Als de factuur lager uitvalt dan de gevormde voorziening, valt het restant van de voorziening weer in de winst.

Kosten in ander jaar inhalen

Het kan natuurlijk gebeuren dat u een voorziening wilt vormen die betrekking heeft op uitgaven die hun oorsprong niet vinden in het betreffende jaar, maar in een eerder jaar. Mag u deze kosten dan inhalen? De staatssecretaris van Financiën heeft hierop als antwoord gegeven dat dit toegestaan is. De Belastingdienst zal dan uiteraard nog wel toetsen of de voorziening aan de rest van de voorwaarden voldoet.