Waar moet mijn bv op letten bij de WOZ-waarde?

11 maart 2021

Waar moet mijn bv op letten als zij de WOZ-waarde van het bedrijfspand ontvangt?

Uw bv zal in januari of februari de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) op haar (digitale) deurmat hebben gevonden. Als eigenaar van een bedrijfspand is er geen ontkomen aan. De hoogte van de OZB hangt onder meer af van de WOZ-waarde. Deze waarde is voor veel meer belastingen het uitgangspunt. De WOZ is ook van belang voor de vaststelling van:

  • de waterschapsbelasting;
  • de energiebelasting en belasting op leidingwater;
  • de afschrijvingsgrens voor gebouwen in de vennootschapsbelasting (VPB).

Afschrijven tot bodemwaarde

Is uw bv eigenaar van het bedrijfspand, dan heeft de WOZ-waarde een grote impact op de fiscale afschrijving. Uw bv mag namelijk in de VPB maar afschrijven tot de zogeheten ‘bodemwaarde’. Deze bodemwaarde bedraagt 100% van de WOZ-waarde. De toepassing van de jaarlijkse afschrijving op het pand is daardoor alleen mogelijk als:

  • De boekwaarde van het pand hoger is dan de bodemwaarde.
  • De jaarlijkse afschrijving over uw pand niet groter is dan het verschil tussen de boekwaarde en bodemwaarde.

In deze tijd met hoge WOZ-waarden zal er dus niet veel afgeschreven kunnen worden.

Uitgangspunten WOZ-waarde

Gemeenten baseren de WOZ-waarde van bedrijfspanden vaak op de (fictieve) jaarhuur per vierkante meter en een vermenigvuldigingsfactor. In de praktijk blijkt dat gemeenten bij de waardebepaling niet altijd de juiste uitgangspunten volgen. Bekijk de OZB-aanslag daarom kritisch. Raadpleeg het taxatieverslag voor inzicht in de opbouw van de WOZ-waarde van uw pand.

Bezwaar maken

Is de waarde van het pand volgens uw bv te hoog of te laag vastgesteld? Dien dan een bezwaarschrift in binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking. Als meer tijd nodig is, kunt u alvast een pro-formabezwaarschrift indienen.