Waarde pand herrekenen vanwege wijziging in afschrijvingsregels?

24 juli 2019

Ik mag sinds 2019 op mijn bedrijfspand nog maar tot 100% van de WOZ-waarde afschrijven, in plaats van tot 50%. Ik zit al onder de 100%. Moet ik nu de waarde van mijn pand terugrekenen naar 100% van de WOZ-waarde?

Sinds 1 januari 2019 kunt u op een gebouw in eigen gebruik binnen de vennootschapsbelasting (VPB) alleen nog afschrijven zolang de boekwaarde hoger is dan 100% van de WOZ-waarde (de zogenoemde bodemwaarde). Als u met de afschrijving onder de bodemwaarde komt, stopt dan per direct de afschrijving op uw bedrijfspand. Deze beperking geldt overigens sinds 2007 al voor gebouwen die worden verhuurd aan derden (beleggingsvastgoed).

Bedrijfspand niet opwaarderen op balans

Net als in het oude systeem (met afschrijving tot 50% van de WOZ-waarde) hoeft u ook onder het nieuwe systeem niet ineens terug te rekenen als u onder de bodemwaarde uitkomt. Dat wil zeggen dat u het bedrijfspand niet hoeft op te waarderen op de balans en dus geen winst hoeft te nemen. Komt de boekwaarde van het pand weer boven de bodemwaarde uit, dan mag u in dat jaar opnieuw afschrijven. Let er wel op dat u verloren afschrijvingen niet mag inhalen!

Overgangsrecht voor sommige panden

Door de wetswijziging wordt de bodemwaarde voor gebouwen in eigen gebruik veel hoger. Hierdoor kan het zijn dat u ineens niet meer mag afschrijven op uw pand. Wel geldt er nog een overgangsrecht. Heeft uw bv het pand vóór 1 januari 2019 in gebruik genomen, en is op dat pand nog geen drie jaar afgeschreven? Dan mag u alsnog drie jaar volgens de oude regels op het pand afschrijven.
Als u niet onder het overgangsrecht valt, kunt u nog proberen om het nadeel van de afschrijvingsbeperking te dempen door bezwaar te maken bij een te hoge WOZ-waarde. Zo krijgt u niet alleen meer ruimte om af te schrijven, maar krijgt u ook te veel betaalde onroerendezaakbelasting en gemeentelijke belastingen terug.