Bestuurder moet OR begroting en meerjarenplan verstrekken

7 december 2018 | Door redactie

De bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) ten minste tweemaal per jaar financiële informatie over de organisatie verstrekken. De begroting en het meerjarenplan horen hierbij. OR en bestuurder behandelen de verstrekte informatie tijdens de overlegvergadering.

Het verstrekken van de financiële informatie aan de OR (artikel 31a, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)) valt onder het zogeheten passieve informatierecht. Dit betekent dat de OR niet om deze informatie hoeft te vragen, maar dat de bestuurder verplicht is de informatie ten minste tweemaal per jaar aan de OR moet geven. Hij kan dit schriftelijk doen maar het mag ook mondeling. Als de bestuurder de begroting en het meerjarenplan op schrift heeft staan, moet hij deze stukken ook aan de OR geven (artikel 31a, lid 7 WOR), eventueel als samenvatting.

De begroting bevat de te verwachte inkomsten en uitgaven

De begroting zal in de regel op schrift staan. In de begroting staan de geschatte inkomsten en uitgaven van de organisatie over het komende boekjaar. Bij de begroting hoort een toelichting te zitten met beleidsvoornemens van de bestuurder. De inkomsten en uitgaven zijn het gevolg van deze beleidsvoornemens. De bestuurder moet in de toelichting opnemen waarop hij de schattingen baseert. Ook moet hij aangeven wat de marges in de begroting zijn.

Het meerjarenplan gaat over het beleid voor de komende jaren

De bestuurder beschrijft in het meerjarenplan wat zijn doelstellingen zijn voor de komende jaren, en wat dit betekent voor de werkzaamheden van de organisatie. De bestuurder laat in het meerjarenplan zien welke keuzes hij maakt voor de toekomst. De OR kan hierover in de overlegvergadering zijn mening geven. Niet iedere bestuurder zal een meerjarenplan op schrift opstellen. In dat geval geeft de bestuurder de informatie over het meerjarenbeleid mondeling.

Als de financiële stukken over meer organisaties gaan

Als de organisatie deel uitmaakt van in een groep verbonden ondernemers, moet de bestuurder de OR ook het meerjarenplan van deze groep verstrekken. Dit geldt ook voor de begroting. Uit de financiële stukken moet duidelijk worden wat het aandeel is van de eigen organisatie binnen de groep verbonden ondernemingen. Dat geldt ook als het meerjarenplan of de begroting is opgesteld voor verschillende ondernemingen tegelijk van dezelfde bestuurder.