Liquiditeitsbegroting biedt meerwaarde voor onderneming

29 november 2022 | Door redactie

Een liquiditeitsbegroting kan van toegevoegde waarde zijn voor een onderneming. Een ondernemer kan hiermee bepalen of er genoeg geld beschikbaar is om bepaalde uitgaven te kunnen doen. Daarnaast wordt met een liquiditeitsbegroting inzichtelijk gemaakt of een bepaalde investering een verstandige keuze is.

De liquiditeitsbegroting bevat de te verwachten inkomsten en uitgaven van een onderneming per maand of kwartaal. Een onderneming kan met een liquiditeitsbegroting goed in kaart brengen of er genoeg geld in de kas zit om aan alle betaalverplichtingen – denk bijvoorbeeld aan salarissen en de huur – te voldoen. De liquiditeit is de verhouding tussen het geld dat een onderneming heeft en de betalingen die moeten worden voldaan. Is er sprake van een liquiditeitstekort, dan kan een onderneming nog bijsturen of op zoek gaan naar extra financiering om alsnog aan de betaalverplichtingen te kunnen voldoen.

Let op betaalgedrag van klanten

Een punt van aandacht bij het opstellen van het inkomstendeel van de liquiditeitsbegroting is het betaalgedrag van klanten. De omzet wordt geboekt op het moment dat de factuur wordt uitgereikt, maar een rekening wordt meestal niet per ommegaande betaald. Het kan soms zelfs maanden duren voordat het geld daadwerkelijk op de bankrekening staat. Bij het opstellen van het kostendeel moet er rekening worden gehouden met het feit dat grotere uitgaven, zoals de huur, de verzekeringen en de inkoop van voorraden, vooruit moeten worden betaald.

Werk met gemiddelden

Om de liquiditeitsbegroting (tool) werkbaar te houden is het aan te raden om deze globaal te houden. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • te kijken naar de grote uitgaven en inkomsten en voor de rest met gemiddelden te werken;
  • te begroten per kostengroep en geen verdeling te maken in specialisaties of dienstverleners;
  • ervoor te kiezen om per kwartaal in plaats van per maand te begroten.

Een onderneming kan ook een liquiditeitsprognose opstellen om zo een overzicht van meerdere maanden te krijgen.

Meer informatie over budgetteren en begroten vindt u in de toolbox Budgetteren en begroten in 7 stappen.

Bijlagen bij dit bericht