Beter begroten en budgetteren met business intelligence

20 augustus 2021 | Door redactie

Dankzij ver doorgevoerde digitalisering beschikken organisaties over ongelooflijk veel data. De verkoop van een product of dienst leidt tot data over de klant, de omzet, de doorlooptijd van aankoop tot levering en ga zo nog maar even door. Met business intelligence kunt u veel meer met deze informatie.

Business intelligence vertaalt ruwe data naar waardevolle informatie en is een paraplubegrip voor software, infrastructuur, beleid en procedures. Business intelligence helpt organisaties bij het maken van datagedreven operationele en strategische beslissingen. Verbanden leggen, trends waarnemen én inspelen op winstgevende niches gaat op die manier sneller en weldoordachter.

Beter inzicht in prestaties en primaire bedrijfsprocessen

Aan de basis van business intelligence ligt het onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van rapporteren en analyseren binnen een organisatie door middel van interviews met relevante werknemers en managers. Daarnaast kan participerend observeren op diverse afdelingen waardevolle informatie opleveren. Het doel is om alle aanwezige data binnen een organisatie met elkaar te integreren en inzicht te krijgen in de prestaties van de primaire bedrijfsprocessen. Op de lange termijn is er vaak de wens om op basis van historische data een aanname te kunnen doen voor de toekomst. Zo kunnen organisaties nauwkeuriger begroten en budgetteren.

Business intelligence maakt organisaties toekomstbestendig

Een succesvolle implementatie van business intelligence leidt tot ondersteuning in de datagedreven besluitvorming en maakt de onderneming toekomstbestendig. Hiervoor is goed werkende techniek natuurlijk belangrijk, maar dat is niet het enige. Het is ook noodzakelijk uit te zoeken wie straks de eindgebruikers zijn van de dashboards, voor welke doelen ze gebruikt gaan worden. Die kennis zorgt er namelijk voor dat de dashboards de juiste informatie en meetwaardes (kritische prestatie-indicatoren) laten zien die zowel de (eind)gebruikers ondersteunen in datagedreven besluitvorming als bijdragen aan de hogere (strategische) doelen van de onderneming. Ook speelt de bedrijfscultuur een rol. In de dagelijkse praktijk blijkt namelijk dat niet iedereen ‘dezelfde taal’ spreekt binnen een organisatie terwijl dat voor een goede business intelligence wel belangrijk is. Denk hierbij aan de gebruikte datadefinities: wat betekent bijvoorbeeld het ‘aantal bezoekers op de website’ of wat is een ‘financiële transactie’? Dit verschil in definitie kan geografisch bepaald zijn, maar ook historisch verankerd zijn binnen een bepaalde afdeling.

Bijlagen bij dit bericht

Begroten omzet
E-learning | VideoCollege 32 minuten
Werken met realtime data
Verdiepingsartikel