Hoe maak ik een goede begroting?

24 juli 2019

Er staat op onze marketingafdeling een groot project op stapel. Waar moeten we aan denken bij budgetadvies?

In het voortraject op weg naar een groot project, moet u ook een zo betrouwbaar mogelijke begroting maken. In principe moet u als eerste bedenken wat de afdeling eventueel nodig heeft aan:

  • materialen;
  • inkopen externe deskundigheid;
  • personeelskosten.

De eerste twee posten kunt u waarschijnlijk wel goed inschatten, de crux zit hem in de personeelskosten. Die zijn op uurloon gebaseerd, wat betekent dat u voordat het project begint al ongeveer moet weten hoeveel uur werk het in zijn totaliteit zal vergen om dit project tot een succes te maken. U kunt dus het door de afdeling begrote totale aantal uren vermenigvuldigen met het uurloon van elk teamlid. Dat doet u het liefst voor elke activiteit die de marketingafdeling in het project heeft ondergebracht.

Optimistische en pessimistische schatting

Een goede truc om tot een betrouwbare schatting te komen, is door zowel een pessimistische schatting (veel zat tegen) als een optimistische schatting (alles zat mee) van elke activiteit te maken. Ga vervolgens in het midden van die twee zitten. Wees in ieder geval niet te ruim of te optimistisch in uw berekeningen. In het eerste geval is bijvoorbeeld de financieel manager al meteen bij de start van het project ‘not amused’, in het tweede geval waarschijnlijk na afronding.