Begroten

Zonder begroting kan uw organisatie niet bestaan. Want er is altijd sprake van geldstromen, of die nu binnenkomen door commerciële activiteiten, subsidies of contributie. En als er eenmaal geld binnenkomt en uitgegeven wordt, moet u daar een overzicht van hebben om een gezonde organisatie te houden. Dat overzicht kunt u houden door een begroting op te stellen met de verwachte inkomsten en uitgaven in het komende jaar. Het is verstandig om de begroting in de loop van een jaar een paar keer te vergelijken met de werkelijke stand van zaken, zodat tussentijds ingegrepen kan worden. De regering doet ieder jaar hetzelfde voor 'de bv Nederland'. Op Prinsjesdag (de derde dinsdag in september) wordt de begroting voor het nieuwe jaar gepresenteerd.

Uitgelicht

Hoe maak ik een goede begroting?

Er staat op onze marketingafdeling een groot project op stapel. Waar moeten we aan denken bij budgetadvies?

Vraag en antwoord
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

Begroten omzet

Wat is het verschil tussen omzet en consumentenomzet? Wat is omzet eigenlijk en hoe verhoudt die zich tot opbrengst, winst, uitgaven...

E-learning
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 04-04-2020

Hoe kunnen we de omzetdaling door corona inschatten?

Ons managementteam verwacht dat bepaalde afdelingen vanwege corona minder omzet zullen draaien. Hoe kunnen we zoiets inschatten?

Vraag en antwoord
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 27-03-2020

Wat te doen als financieel onheil nadert?

Hoewel het coronagevaar uit China al sinds december 2019 op de loer lag, kon niemand bevroeden hoe snel ook Nederlandse ondernemers...

Verdiepingsartikel
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 25-03-2020

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Uw invloed op beleid belangrijker dan continu bestuderen cijfers

Financiering 5 minuten | 13-08-2021

Uw OR beschikt over uitgebreide informatierechten over het financieel beleid van uw organisatie. Zo is uw OR op de hoogte van hoe uw organis...

Het belang van cashmanagement

Begroten 6 minuten | 22-07-2021

Elke financial heeft baat bij goed cashmanagement. Onder cashmanagement wordt verstaan: alle activiteiten die verband houden met het optimal...

Plussen en minnen in de maatregelen voor 2021

Vennootschapsbelasting (VPB) 6 minuten | 20-04-2021

Het kabinet heeft voor 2021 aardig wat gewijzigd voor bv’s en de VPB. Of de reeks maatregelen positief of negatief uitwerkt hangt sterk van...

Infographics

Rentabiliteitsratio's

Begroten Publicatiedatum 12-08-2019

De onderstaande ratio's kan een financial gebruiken om te kijken hoe een onderneming ervoor staat. De REV, RTV en RVV geven inzicht in de rentabiliteit. Dit is een indicatie...

E-learning

De geschiedenis van Prinsjesdag
Videocollege
10 minuten
06-09-2020
Begroten omzet
Videocollege
32 minuten
04-04-2020

Vraag en antwoord

Wat zijn de voorwaarden voor de WBSO voor ondernemingen?
Als uw onderneming werk maakt van research & development, dan kunt u financiële hulp inroepen van de overheid. Via de WBSO kunt u korting krijgen op (loon)kosten en uitgaven aan wat bij de overheid speur- en ontwikkelingswerk (S&O) heet. In de praktijk komt het erop neer dat... Lees het hele antwoord