Begroten

Zonder begroting kan uw organisatie niet bestaan. Want er is altijd sprake van geldstromen, of die nu binnenkomen door commerciële activiteiten, subsidies of contributie. En als er eenmaal geld binnenkomt en uitgegeven wordt, moet u daar een overzicht van hebben om een gezonde organisatie te houden. Dat overzicht kunt u houden door een begroting op te stellen met de verwachte inkomsten en uitgaven in het komende jaar. 

Het is verstandig om de begroting in de loop van een jaar een paar keer te vergelijken met de werkelijke stand van zaken, zodat tussentijds ingegrepen kan worden. De regering doet ieder jaar hetzelfde voor 'de bv Nederland'. Op Prinsjesdag (de derde dinsdag in september) wordt de begroting voor het nieuwe jaar gepresenteerd.

 

Begroten omzet
Videocollege
32 minuten
04-04-2020

Wat is taakstellend budgetteren?

Budgetteren | Publicatiedatum 10-11-2020

Onze onderneming heeft veel concurrentie uit de regio. Wij willen ons niet alleen kunnen onderscheiden op kwaliteit maar ook op prijs. Wij hebben gehoord dat een taakstellend...

Hoe kunnen we de omzetdaling door corona inschatten?

Budgetteren | Publicatiedatum 27-03-2020

Ons managementteam verwacht dat bepaalde afdelingen vanwege corona minder omzet zullen draaien. Hoe kunnen we zoiets inschatten?

Hoe maak ik een goede begroting?

Begroten | Publicatiedatum 24-07-2019

Er staat op onze marketingafdeling een groot project op stapel. Waar moeten we aan denken bij budgetadvies?

Met goede argumentatie het gewenste budget verkrijgen

Budgetteren 5 minuten | 20-07-2022

Elk jaar legt u samen met het management vast hoeveel geld u verwacht uit te gaan geven en hoeveel inkomsten u denkt te genereren voor het k...

Het belang van een investeringsbegroting

Zakelijke financiering 4 minuten | 05-07-2022

Gaat u een nieuwe onderneming starten, dan zult u hoogstwaarschijnlijk moeten investeren. Om een goed beeld te krijgen van de kosten van het...

Het belang van cashmanagement

Begroten 6 minuten | 22-07-2021

Elke financial heeft baat bij goed cashmanagement. Onder cashmanagement wordt verstaan: alle activiteiten die verband houden met het optimal...

Rentabiliteitsratio's

Begroten Publicatiedatum 12-08-2019

De onderstaande ratio's kan een financial gebruiken om te kijken hoe een onderneming ervoor staat. De REV, RTV en RVV geven inzicht in de rentabiliteit. Dit is een indicatie...

Heeft u een vraag over Begroten?

Willem van Kasteren
Willem van Kasteren
Belastingadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Begroten?

Willem van Kasteren
Willem van Kasteren
Belastingadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie