Bestuurlijke dwangsommen niet meer aftrekbaar

Het kabinet wil bestuurlijke dwangsommen in de toekomst uitsluiten van fiscale aftrekbaarheid. Met dit voorstel uit het Belastingplan 2020, dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd, wordt de fiscale behandeling van boeten en bestuurlijke dwangsommen gelijk getrokken.

17 september 2019 | Door redactie

Een bestuursrechtelijke dwangsom heeft een ander karakter dan een boete. Een bestuursrechtelijke dwangsom is namelijk niet bedoeld als straf, maar heeft onder andere als doel om herhaling of voortzetting van een overtreding te voorkomen. Om die reden was er een verschil in de fiscale behandeling van boeten (niet-aftrekbaar) en bestuursrechtelijke dwangsommen (aftrekbaar als ondernemingskosten). 

Inbreuk op de fiscale neutraliteit

Een motie van Tweede Kamerlid Von Martels (CDA) eerder dit jaar gaf aan dat het vreemd is dat over een bestuursrechtelijke dwangsom fiscale aftrek mogelijk is. De wens in deze motie om de aftrek van kosten en lasten die samenhangen met bestuursrechtelijke dwangsommen uit te sluiten, vereist echter een afweging over de inbreuk op de fiscale neutraliteit en het botsen van het fiscale recht met het bestuursrecht.

Kosten en lasten

Na het afwegen van belangen komt het kabinet tot de conclusie dat het wenselijk is om kosten en lasten van bestuursrechtelijke dwangsommen uit te sluiten van aftrek bij de bepaling van de belastbare winst van ondernemers, het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden bij resultaatgenieters (in de inkomstenbelasting) en de belastbare winst bij lichamen (in de vennootschapsbelasting).

Kabinet geeft signaal af

Met de maatregel die werd aangekondigd, geeft het kabinet het signaal af maatschappelijk ongewenst gedrag dat ingaat tegen het algemeen belang terug te willen dringen. Bovendien sluit de maatregel aan bij de in de wet opgenomen eerdere inbreuken op de fiscale neutraliteit waarbij handhaving van de rechtsorde vooropstaat.

Download de complete Miljoenennota 2020 (pdf) en het Belastingplan 2020 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Bijlagen bij dit bericht