Fiscus gaat sportorganisaties intensiever controleren

Stichtingen en verenigingen kunnen belastingplichtig zijn. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan gaat de Belastingdienst deze organisaties intensiever controleren. In eerste instantie richten ze zich daarbij op de sportbranche en de Verenigingen van Eigenaars (VvE’s).

17 april 2019 | Door redactie

Ook zonder winstoogmerk kan uw organisatie belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, loonheffing of BTW. Belastingregels gelden namelijk ook voor stichtingen en verenigingen die zich bezighouden met dezelfde economische activiteiten als bedrijven. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om fondsenwerving. Oneerlijke concurrentie door uw organisatie kan daardoor op de loer liggen. De Belastingdienst gaat daarom de belastingplicht van deze organisaties herbeoordelen.

Voorlichten en herbeoordelen door de fiscus

Voorlichting over de belastingplicht is daarbij erg belangrijk. De Belastingdienst zal daarom de eigen website anders inrichten, zodat de informatie goed te vinden is. Daarnaast ontvangen de desbetreffende organisaties folders over de belastingplicht van stichtingen en verenigingen. Na de voorlichting ontvangen de organisaties vragenbrieven over de door hen verrichte activiteiten. Aan de hand van de antwoorden beoordeelt de Belastingdienst de belastingplicht van een organisatie. Tijdens dit hele traject zal de fiscus nauw samenwerken met koepels, bonden, notarissen en de Kamer van Koophandel. Voor 2019 zijn de pijlen vooral gericht op de sportbranche en de VvE’s.  

Niet altijd belasting betalen bij belastingplicht

Staat de belastingplicht van uw organisatie vast, dan start die in principe aan het begin van het volgende jaar. Bij serieuze concurrentie of constructies kan die belastingplicht ook eerder ingaan. Het betekent echter niet dat u ook altijd belasting moet betalen. Er kan namelijk sprake zijn van een vrijstelling van belastingheffing in de wet. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van de vrijwilligersregeling in de loonheffingen, de sportvrijstelling en vrijstelling voor fondsenwerving in de BTW en de vrijstelling voor lage fiscale winsten in de vennootschapsbelasting. In die gevallen is uw organisatie wel belastingplichtig, maar betaalt uiteindelijk geen belasting.