Geheime info auditfiles moet afgesplitst worden

Als via een informatiebeschikking van de fiscus auditfiles worden opgevraagd kan de belastingplichtige dit niet weigeren omdat er juridische aantekeningen in staan waar de fiscus niets mee te maken heeft. Hij had de administratie dan gewoon (eerder) moeten splitsen volgens de rechter.

9 december 2019 | Door redactie

De Belastingdienst kan via een informatiebeschikking informatie opvragen bij de belastingplichtige als deze na herhaalde verzoeken de informatie niet wil verstrekken. De informatiebeschikking leidt tot omkering van de bewijslast bij aanslagen. Hierdoor zal de belastingplichtige moeten bewijzen dat de aanslag die de inspecteur oplegt onjuist is. 

Beroep op geheimhouding

De belastingplichtige in deze zaak kreeg een informatiebeschikking opgelegd omdat hij geen gehoor had gegeven aan de vraag van de inspecteur om overlegging van de digitale auditfiles want deze had vragen over de BTW-aangiftes (tool). De belastingplichtige was het niet eens met deze informatiebeschikking en deed een beroep op geheimhouding. In de auditfiles stonden namelijk juridische aantekeningen waar de fiscus niets mee  te maken had.

Afscheiden van rest van administratie

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de belastingplichtige geen beroep op geheimhouding kon doen. Hij had zelf eerder al maatregelen moeten nemen om de juridische aantekeningen af te scheiden van de rest van de administratie. Het beroep werd dus ongegrond verklaard. De belastingplichtige moet de gevraagde informatie dus gaan aanleveren.
Hof Arnhem-Leeuwarden, 19 november 2019, ECLI (verkort): 9863

Bijlagen bij dit bericht

Bewaarplicht: Digitale administratie
E-learning | VideoCollege 5 minuten