Inkeerregeling verdwijnt vanaf 1 januari 2018

17 juli 2017 | Door redactie

Demissionair staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer medegedeeld de inkeerregeling met ingang van 1 januari 2018 te willen afschaffen. Op basis van de inkeerregeling wordt er op dit moment geen boete opgelegd aan een belastingplichtige die zich binnen twee jaar meldt nadat hij een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan of had moeten doen.

Met het afschaffen van de inkeerregeling zal het reguliere boeteregime van toepassing zijn op belastingplichtigen die binnen twee jaar tot inkeer komen. Dit houdt in dat een vergrijpboete (tool) kan worden opgelegd als sprake is van opzet of grove schuld van de belastingplichtige. Deze vergrijpboete zal in dat geval, net als voor degenen die pas na twee jaar alsnog een juiste aangifte doen of informatie verschaffen, maximaal 120% van de verschuldigde belasting bedragen. Voor belastingplichtigen die betrapt worden geldt een boete van 300%. 

Strengere aanpak gewenst

De inkeerregeling is een belangrijke impuls voor zwartspaarders geweest om hun in eerdere jaren verzwegen vermogen alsnog bij de Belastingdienst aan te geven. Omdat er op internationaal niveau meer informatie wordt uitgewisseld tussen belastingdiensten en financiële instellingen, is de kans groter dat verzwegen vermogen door de Belastingdienst wordt ontdekt. Bij deze ontwikkeling past volgens de staatssecretaris een strengere aanpak; namelijk de afschaffing van de inkeerregeling. De Belastingdienst kan een zaak ook overdragen aan het Openbaar Ministerie voor strafrechtelijke vervolging (tool).