Strenge boeteregels gelden ook voor 'oude' inkeerder

14 november 2017 | Door redactie

Inkeerders na 2009 die hoopten een boete te ontlopen op basis van het oude inkeerregime, komen bedrogen uit. Voor spijtoptanten die zich pas na de aanscherping van de inkeerregeling in 2009 meldden bij de fiscus, gelden namelijk gewoon de nieuwe boeteregels. Dat heeft de rechtbank in Breda geoordeeld.

In deze zaak draaide het om een man met een spaarrekening bij een Belgische bank. Dat spaarpotje gaf hij jarenlang niet op bij de aangifte inkomstenbelasting (tools). Eind 2014 besloot hij in te keren, en sloot hij een vaststellingsovereenkomst met de fiscus over de te betalen belasting. Dat leidde tot een navorderingsaanslag (tool) van ruim € 125.000, met daarin ook een boete van dik € 21.000.

Sinds 2009 strengere regels voor inkeren

De man kwam bij de rechter in verweer tegen die boetes. Want in de tijd dat hij de buitenlandse spaarpot had verzwegen, luidde de inkeerregeling nog anders dan nu. En wel zo dat er geen vergrijpboete (tool) werd opgelegd aan belastingplichtigen die zich vrijwillig meldden. Die regeling is met ingang van 2 juli 2009 aangescherpt.
Dat hij nu alsnog een boete kreeg, was volgens de man strijdig met artikel 7 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) én met artikel 15 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR). Die artikelen stellen dat iemand geen boete kan krijgen voor een handeling uit het verleden die destijds nog niet strafbaar was. 

Inkeerregeling verdwijnt in 2018 helemaal

De rechtbank volgde dat betoog niet. De conclusie was dat als iemand inkeerde vóórdat de regeling versoberd was, een boete inderdaad in strijd zou zijn met het EVRM. Maar in dit geval had de man zich pas ruim na de aanscherping van de regeling gemeld. Hij had dus moeten weten dat inkeren ‘niet meer straffeloos zou kunnen’. De rechtbank keurde het opleggen van de boete dan ook goed.
Na de versobering in 2009 en enkele jaren geleden staat er nu opnieuw een wijziging van de inkeerregeling op stapel. Sterker nog: het soepele regime gaat met ingang van volgend jaar helemaal de prullenbak in, al geldt er wel overgangsrecht.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30 oktober 2017, ECLI (verkort): 7049