Is versnelde invordering van een belastingaanslag mogelijk?

24 juli 2019

Kan de fiscus een belastingaanslag ook onmiddellijk invorderen (versnelde invordering) of is er altijd een termijn?

Soms kan de fiscus een belastingaanslag onmiddellijk en tot het volle bedrag invorderen, ook wel versnelde invordering genoemd. De fiscus kan dan voorbijgaan aan alle reguliere termijnen. Dat kan in de volgende situaties:

  • er is sprake van faillissement of er is sprake van schuldsanering en de aanslag valt daaronder;
  • de fiscus maakt aannemelijk dat er reden is om aan te nemen dat er geld of goed verduisterd gaat worden, omdat de belastingschuldige geen vaste woon- of verblijfplaats heeft;
  • op goederen waarop een belastingschuld van de belastingschuldige kan worden verhaald, is beslag gelegd voor zijn belastingschuld;
  • de belastingschuldige wil Nederland permanent verlaten of zijn plaats van vestiging naar het buitenland brengen, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat de belastingschuld wordt voldaan;
  • ten laste van de belastingschuldige wordt een vordering ex artikel 19 Invorderingswet 1990 gedaan, tenzij de belastingschuldige aannemelijk maakt dat de belastingschuld kan worden verhaald;
  • met inachtneming van artikel 198 van het Communautair douanewetboek is ten laste van de belastingschuldige een aanvulling of een vervanging van een gestelde zekerheid geëist, maar die aanvulling of vervanging wordt niet tijdig verricht.