Moet ik door fiscus gevraagde info altijd geven?

19 juli 2019

Recent kreeg ik een bericht van de fiscus met de vraag of ik informatie over anderen wilde verstrekken. Mag de Belastingdienst deze informatie opvragen?

De Belastingdienst kan een zogenoemd derdenonderzoek instellen. Dat is een onderzoek naar de belastingen van een ander, oftewel een derde. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een leverancier of afnemer met wie u een zakelijke relatie heeft. Tijdens het onderzoek verzamelt de fiscus gegevens en inlichtingen die van belang kunnen zijn voor het heffen van belastingen en het invorderen van belastingschulden van een derde.

Alleen voor administratieplichtigen

De verplichting om informatie te geven over derden geldt alleen voor administratieplichtigen. Dat zijn rechtspersonen (zoals een bv, nv, vereniging of stichting) en in sommige gevallen ook natuurlijke personen. Natuurlijke personen zijn verplicht om een administratie bij te houden als ze ondernemer zijn of werknemers in dienst hebben. Bij particulieren (alle overige natuurlijke personen) mag de Belastingdienst alleen gegevens opvragen die voor hun eigen belastingheffing van belang zijn. Zo is de particulier niet verplicht om de identiteit en inkomsten van de zwarte werkster te onthullen.

Verplicht om info te vesrtrekken

U bent als ondernemer dus wettelijk verplicht om de gevraagde informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. Als u niet voldoet aan deze wettelijke verplichting begaat u een strafbaar feit.