Waar moet ik op letten bij afsluiten vaststellingsovereenkomst?

22 juli 2019

De fiscus wil met mij een vaststellingsovereenkomst sluiten. Wat moet er in zo’n overeenkomst allemaal zijn opgenomen? Moet ik nog ergens op letten?

Als u een geschil met de Belastingdienst oplost, wordt dit in de meeste gevallen vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Om te beoordelen of er sprake is van een vaststellingsovereenkomst, moet deze getoetst worden aan de vereisten van artikel 7:900 BW. Er is alleen sprake van een vaststellingsovereenkomst als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • de overeenkomst is vastgelegd ter beëindiging of voorkoming van een geschil;
  • u en de Belastingdienst stellen vast wat de oplossing voor het geschil is (vaststelling van de rechtstoestand);
  • de overeenkomst heeft ten doel om u en de fiscus te binden, zelfs als er wordt afgeweken van de bestaande rechtstoestand.

Omschrijving dispuut

Wat staat er standaard opgenomen in een vaststellingsovereenkomst?

  • een verwijzing naar het gevoerde overleg tussen u beiden;
  • een omschrijving van het dispuut en de overeengekomen feiten;
  • een beschrijving van de fiscale gevolgen van de overeenkomst;
  • de duur van de overeenkomst (met de eventuele mogelijkheid van verlenging);
  • een verklaring dat er geen gebruik zal worden gemaakt van het recht van bezwaar en/of beroep.

Voordeligere uitspraak

Een vaststellingsovereenkomst kan de wet opzij zetten tenzij de overeenkomst in strijd is met de wet. Ook blijft een vaststellingsovereenkomst gelden als er bijvoorbeeld later een voordeligere uitspraak van de rechter komt over eenzelfde conflict. Of bijvoorbeeld een andere belastingplichtige die in dezelfde omstandigheden verkeert, een betere vaststellingsovereenkomst heeft gesloten. Een vaststellingsovereenkomst mag ook niet de bedoeling hebben om af te wijken van de belastingwet.