Wat houdt een koepelconvenant in?

12 juni 2020

In een van onze dossiers over horizontaal toezicht kwamen we de term koepelconvenant tegen. Wat houdt dat in?

Tegenwoordig gebruikt de Belastingdienst steeds vaker horizontaal toezicht als instrument om de controle uit te voeren. Om te mogen deelnemen aan horizontaal toezicht, moet uw onderneming de fiscale processen op orde hebben. Mogelijke discussiepunten dient u vooraf op tafel te leggen, waarbij u samen met de inspecteur naar een oplossing zoekt. Horizontaal toezicht houdt in dat de fiscus er voldoende vertrouwen in heeft dat de onderliggende informatie juist is. De afspraken over de werkwijze worden vastgelegd in convenanten.

Koepelorganisaties

De fiscus werkt samen met onder andere koepelorganisaties van fiscale dienstverleners. Een aantal koepelorganisaties dat individuele administratie- en accountantskantoren vertegenwoordigen, hebben een horizontaal-toezichtconvenant (of koepelconvenant) gesloten met de Belastingdienst. In deze convenanten zijn afspraken vastgelegd over de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de werkprocessen van het kantoor dat deelneemt aan het convenant en het toezicht hierop door de koepelorganisatie zelf.

Voorbeelden

Onder meer NOAB, Novak, Register Belastingadviseurs en SRA hebben koepelconvenanten afgesloten. Daarnaast heeft een groot aantal fiscale dienstverleners individuele convenanten afgesloten.