Belastingcontrole

De Belastingdienst kan om vijf redenen bij uw onderneming op controlebezoek komen. Ten eerste gaat de fiscus langs bij startende bedrijven om tips en advies over de administratie te geven. Als tweede kan het gaan om een bedrijfsbezoek, hierbij wil de inspecteur inzicht krijgen in uw onderneming en administratie. De waarneming ter plaatse is de derde controlereden, waarbij de fiscus de dagelijkse gang van zaken komt bekijken. De vierde is het boekenonderzoek. Dit wordt altijd van tevoren aangekondigd en is een onderzoek over een periode of controle van een bepaalde belastingsoort. Als laatste kan de Belastingdienst bij u gegevens komen controleren over een leverancier of een zakenpartner, het zogenoemde derdenonderzoek.

 

Waar moet ik op letten bij afsluiten vaststellingsovereenkomst met de fiscus?

Belastingcontrole | Publicatiedatum 27-01-2023

De fiscus wil met mij een vaststellingsovereenkomst sluiten. Wat moet er in zo’n overeenkomst allemaal zijn opgenomen? Moet ik nog ergens op letten?

Kunnen we een boete krijgen als we een suppletieaangifte hebben ingediend?

Aangifte BTW | Publicatiedatum 09-01-2023

Kan de belastinginspecteur mijn onderneming een boete opleggen als ik netjes een suppletieaangifte heb ingediend? En hoe zit het met de belastingrente?

Wanneer is een belastingadviseur verantwoordelijk voor fouten?

Contact met de Belastingdienst | Publicatiedatum 10-05-2022

Ondanks het feit dat u een belastingadviseur inschakelt voor uw fiscale zaken blijft u in principe verantwoordelijk voor de ingediende aangiftes. Maar er zijn situaties...

Zo onderhoudt u een goed contact met de Belastingdienst

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 16-11-2022

Hoewel u er natuurlijk liever niet mee te maken heeft, kunt u niet om de Belastingdienst heen en zijn er regelmatig contactmomenten met de fiscus. In deze toolbox vindt...

Zo gaat u om met controles van de Belastingdienst

Belastingcontrole Publicatiedatum 16-11-2022

Het is helaas nodig dat er controles door de Belastingdienst plaatsvinden. De fiscus kan ook beslissen om bij ú langs te komen om de boeken in te zien. Afhankelijk...

De diverse controles rond de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen 9 minuten | 08-12-2022

Na indiening van uw aangifte loonheffingen wordt deze door zowel de Belastingdienst als UWV aan controles onderworpen, op verschillende mome...

Horizontaal toezicht in het mkb

Contact met de Belastingdienst 5 minuten | 23-09-2022

De kwaliteit van aangiften behouden of zelfs verbeteren door goede samenwerking. Dat is het doel van ‘horizontaal toezicht Fiscaal Dienstver...

De looncontrole en andere controles door de Belastingdienst

Contact met de Belastingdienst 7 minuten | 25-08-2022

Werkgevers die volgens de regels werken, krijgen er minder mee te maken, maar elke onderneming moet een keer aan een looncontrole geloven. D...

Boetes rond de loonheffingen

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 17-10-2022

Bij de aangifte loonheffingen kunnen werkgevers onbedoeld fouten maken: een zogeheten verzuim. Denk bijvoorbeeld aan een fout in de gegevens in de loonaangifte, het te...

De FIOD en inbeslagname

Fraude Publicatiedatum 22-08-2022

De FIOD komt niet zomaar op bezoek, dan is er echt wel iets aan de hand. De FIOD mag uw administratie, computers en andere gegevensdragers in beslag nemen. Zelfs een...

Invorderingsmaatregelen van de Belastingdienst

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 24-05-2022

De Belastingdienst zal invorderingsmaatregelen nemen als u uw belastingschuld niet betaalt. Hieronder vindt u de volgorde waarin deze plaatsvinden.

Fiscale verzuimboetes

Aangifte BTW Publicatiedatum 22-02-2022

Als uw organisatie te laat, geen of een foute belastingaangifte indient, kunt u een verzuimboete opgelegd krijgen. Dit zijn de huidige boetebedragen.

Heeft u een vraag over Belastingcontrole?

Willem van Kasteren
Willem van Kasteren
Belastingadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Belastingcontrole?

Willem van Kasteren
Willem van Kasteren
Belastingadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie