Thema's gerelateerd aan het vakgebied Belastingen

Hieronder vindt u alle 28 thema's gerelateerd aan het vakgebied Belastingen

 • Aandelen

  De rechten van een aandeelhouder

  Een aandeel vormt een waardepapier waarmee een aandeelhouder rechten in een vennootschap vergaart. De rechten die een aandeelhouder kan...

 • Aangifte BTW

  De basis van de BTW-aangifte

  Als ondernemer voor de BTW moet u BTW-aangifte doen. U geeft in uw aangifte de BTW aan die u heeft berekend aan uw klanten, en trekt de BTW af die...

 • Aanmerkelijk belang

  Aanmerkelijkbelanghouder

  Heeft u meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap, zoals een bv? Dan bent u aanmerkelijkbelanghouder. De inkomsten...

 • Aanslag van de Belastingdienst

  Belastingwet bepaalt wat u betaalt

  Als het op belastingen aan komt, heeft u geen keus. De belastingwet schrijft namelijk voor wat u wel en soms niet moet doen. Zo ontkomt u...

 • Afroommethode

  Afroommethode om gebruikelijk loon te bepalen

  Directeuren-grootaandeelhouders (dga's) die in dienst zijn van de eigen bv hebben te maken met de gebruikelijkloonregeling....

 • Belastingaangifte

  De Belastingdienst kan u uitnodigen om een belastingaangifte in te dienen. Heeft u een uitnodiging ontvangen, dan bent u verplicht om een belastingaangifte in te vullen. De gegevens in...

 • Belastingcontrole

  De redenen van een Belastingcontrole

  Een controle van de Belastingdienst kan een vijftal redenen hebben. Ten eerste kan het gaan om een startersbezoek, waarbij de fiscus langs...

 • Belastingen

  Een belasting of een heffing is een algemene verplichte betaling aan de overheid. Voor ondernemingen betekent dit bijvoorbeeld dat zij belasting moeten betalen over hun inkomsten, omzet...

 • Belastingontwijking

  Wat is belastingontwijking?

  Belastingontwijking is het verlagen van de belastingdruk door belastingplichtigen waarbij binnen de grenzen van de wet gebleven wordt. Het is dus...

 • Belastingrente

  Wettelijke rente voor handelstransacties en ondergrens

  De belastingrente voor de vennootschapsbelasting sluit aan bij de wettelijke rente voor handelstransacties en heeft een...

 • Box 3 (inkomen uit sparen en beleggen)

  Belastingheffing

  De belastingheffing over vermogen in box 3 verandert vanaf 2017. Er zijn dan drie schijven en twee percentages: 1,63% en 5,39%. Over bepaalde delen van uw vermogen...

 • Contact met de Belastingdienst

  Op de website van de Belastingdienst kunt u veel informatie vinden over de fiscale afhandeling van bepaalde zaken. Daarnaast is er ook een onderdeel veelgestelde vragen en kunt u via...

 • Correctie

  De overheid moet de juiste gegevens hebben van uw onderneming. Als er zaken anders uitvallen dan voorzien, moet u dus een correctie doorgeven. Zo moet u bij speur- en ontwikkelingswerk...

 • Dga als borg

  Een onderneming kan een extra zekerheid creëeren om te kunnen voldoen aan de eisen van zijn schuldeisers. De dga kan als borg voor eventuele schulden dienen. Zo krijgt bijvoorbeeld...

 • Doelmatigheidsmarge

  Bepalen van gebruikelijk loon

  Het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) is niet altijd makkelijk vast te stellen. De Belastingdienst gaat daarom uit van...

 • Echtscheiding

  Naast de ontbinding van het huwelijk moet er ook in andere contexten worden ontbonden en gescheiden. Denk bijvoorbeeld aan een gezamelijk opgebouwd vermogen of een onderneming die eigendom...

 • Eigen woning

  Bent u in het bezit van een eigen woning, dan moet u de eventuele inkomsten hieruit tot uw box 1-inkomen in de inkomstenbelasting rekenen. De belastbare inkomsten uit uw eigen woning...

 • Fiscale eenheid

  De fiscale eenheid en uw bv

  Uw bv kan een fiscale eenheid vormen met andere ondernemingen. Dit kan voor de vennootschapsbelasting (VPB) en de BTW. U wordt in beide gevallen...

 • Formeel belastingrecht

  In het belastingrecht moet u onderscheid maken tussen het materiële en het formele belastingrecht. Bij het materiële belastingrecht gaat het om de regels die nodig zijn voor...