Thema's gerelateerd aan het vakgebied Belastingen

Hieronder vindt u alle 24 thema's gerelateerd aan het vakgebied Belastingen

 • Aandelen

  De rechten van een aandeelhouder

  Een aandeel vormt een waardepapier waarmee een aandeelhouder rechten in een vennootschap vergaart. De rechten die een aandeelhouder kan...

 • Aangifte BTW

  De basis van de BTW-aangifte

  Als ondernemer voor de BTW moet u BTW-aangifte doen. U geeft in uw aangifte de BTW aan die u heeft berekend aan uw klanten, en trekt de BTW af die...

 • Aanmerkelijk belang (box 2)

  Heeft u meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap, zoals een bv? Dan bent u aanmerkelijkbelanghouder. De inkomsten die u uit dit belang krijgt, zoals...

 • Belastingaangifte

  De Belastingdienst kan u uitnodigen om een belastingaangifte in te dienen. Heeft u een uitnodiging ontvangen, dan bent u verplicht om een belastingaangifte in te vullen. De gegevens in...

 • Belastingcontrole

  De redenen van een Belastingcontrole

  Een controle van de Belastingdienst kan een vijftal redenen hebben. Ten eerste kan het gaan om een startersbezoek, waarbij de fiscus langs...

 • Belastingen

  Een belasting of een heffing is een algemene verplichte betaling aan de overheid. Voor ondernemingen betekent dit bijvoorbeeld dat zij belasting moeten betalen over hun inkomsten, omzet...

 • Belastingontwijking

  Wat is belastingontwijking?

  Belastingontwijking is het verlagen van de belastingdruk door belastingplichtigen waarbij binnen de grenzen van de wet gebleven wordt. Het is dus...

 • Belastingrente

  Wettelijke rente voor handelstransacties en ondergrens

  De belastingrente voor de vennootschapsbelasting sluit aan bij de wettelijke rente voor handelstransacties en heeft een...

 • Contact met de Belastingdienst

  Op de website van de Belastingdienst kunt u veel informatie vinden over de fiscale afhandeling van bepaalde zaken. Daarnaast is er ook een onderdeel veelgestelde vragen en kunt u via...

 • Correctie

  De overheid moet de juiste gegevens hebben van uw onderneming. Als er zaken anders uitvallen dan voorzien, moet u dus een correctie doorgeven. Zo moet u bij speur- en ontwikkelingswerk...

 • Dga als borg

  Een onderneming kan een extra zekerheid creëeren om te kunnen voldoen aan de eisen van zijn schuldeisers. De dga kan als borg voor eventuele schulden dienen. Zo krijgt bijvoorbeeld...

 • Echtscheiding

  Naast de ontbinding van het huwelijk moet er ook in andere contexten worden ontbonden en gescheiden. Denk bijvoorbeeld aan een gezamelijk opgebouwd vermogen of een onderneming die eigendom...

 • Eigen woning

  Bent u in het bezit van een eigen woning, dan moet u de eventuele inkomsten hieruit tot uw box 1-inkomen in de inkomstenbelasting rekenen. De belastbare inkomsten uit uw eigen woning...

 • Fiscale eenheid

  De fiscale eenheid en uw bv

  Uw bv kan een fiscale eenheid vormen met andere ondernemingen. Dit kan voor de vennootschapsbelasting (VPB) en de BTW. U wordt in beide gevallen...

 • Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

  De belastingheffing over vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting is sinds 2017 veranderd. Door die wijziging zou de heffing beter moeten aansluiten op de 'werkelijke rendementen'....

 • Inlenersaansprakelijkheid

  Inlenersaansprakelijkheid is hoofdelijke aansprakelijkheid

  De inlenersaansprakelijkheid is een bijzondere vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid. Er wordt een vangnet gecreëerd...

 • Ketenaansprakelijkheid

  Ketenaansprakelijkheid komt om de hoek kijken als een onderaannemer werkzaamheden gaat verrichten voor een aannemer. Als een aannemer namelijk van de diensten van een onderaannemer gebruik...

 • Lijfrente

  Een lijfrente is een reeks vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Deze verzekering kunt u afsluiten om op een later moment een uitkering te krijgen. Veel mensen gebruiken de lijfrente...

 • Prinsjesdag

  Het werkjaar van de Tweede en Eerste Kamer wordt traditioneel en officieel geopend op de derde dinsdag van september: Prinsjesdag. In 2019 is dat op 17 september. Tijdens Prinsjesdag...