Beloning

Voor veel werknemers is het salaris één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Voor organisaties is het dus essentieel om te investeren in een goed beloningsbeleid. Hierbij moeten zij rekening houden met de wettelijke mogelijkheden en de afspraken die in de (collectieve) arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. Naast het vaste salaris hebben werknemers recht op vakantiebijslag en kunnen ze ook in aanmerking komen voor een variabele beloning. Denk aan een winstdelingsregeling, teambonus of een individuele prestatiebonus. Ook hier zijn bepaalde (wettelijke) voorwaarden aan verbonden. Kunt u een werknemer bijvoorbeeld uitsluiten van een prestatiebonus als hij met verlof is? 

Uitgelicht

Zijn de kosten voor een personeelsfeest belast...

Werkgevers die hun werknemers willen belonen met een leuk feestje, moeten de fiscale verwerking hiervan goed in de gaten houden....

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 06-08-2019

Voorkom ongelijke beloning met een doordacht beloningsbeleid

Iedereen op de juiste wijze belonen is voor u van groot belang. U wilt geen onrust op de werkvloer, doordat werknemers ten onrechte...

Stappenplan
PDF bestand
Publicatiedatum: 08-08-2019

Ook gebruikelijk loon na pensioengerechtigde leeftijd?

Ik heb bijna de pensioengerechtigde leeftijd. Ik wil ook daarna af en toe nog klussen doen met mijn bv. Moet ik dan nog een ‘gebruikelijk...

Vraag en antwoord
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 06-01-2020

Ziekte en variabele beloning: moet u alles altijd...

Als een werknemer door ziekte zijn eigen werk geheel of deels niet kan verrichten, is die werknemer arbeidsongeschikt. In dat geval...

Verdiepingsartikel
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 09-09-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Personeel belonen in tijden van corona

Beloning 4 minuten | 24-11-2021

In een krappe arbeidsmarkt moet een werkgever zich onderscheiden van de concurrentie om goed personeel aan te kunnen trekken. Uiteraard is h...

Acht tips voor een effectieve bonusregeling

Arbeidsvoorwaarden 4 minuten | 16-08-2021

Er wordt wel eens gezegd dat bonusregelingen maar een gering effect hebben of zelfs averechts zouden werken. Vaak wordt daarbij het klassiek...

Beoordeling en gevolgen rond de situatie van een dienstbetrekking

Arbeidsovereenkomst 5 minuten | 26-04-2021

Aan u de schone taak om te beoordelen of een arbeidsrelatie de kenmerken heeft van een echte dienstbetrekking. En als dat niet het geval is,...

Infographics

Het kerstpakket

Beloning Publicatiedatum 25-11-2021

De meeste organisaties (84%) delen aan hun werknemers een kerstpakket uit, coronapandemie of niet. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Rendement...

Aan de slag met de stagiair

Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum 09-09-2021

Een stagiair kan op basis van drie ‘constructies’ bij uw onderneming stage lopen. In de infographic ziet u deze constructies.

Bevoegdheden OR bij beloningsbeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 09-02-2021

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR verschillende opties om invloed uit te oefenen op de beloningsverhoudingen binnen de organisatie. De regels verschillen...

Wel of geen dienstbetrekking?

Wet DBA Publicatiedatum 06-10-2020

Bij het bepalen of de overeenkomst tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer een dienstbetrekking is, spelen drie kenmerken een rol. Zijn deze alle drie aan de orde,...

Vraag en antwoord

Over welke loonbestanddelen is vakantiegeld verschuldigd?
De werkgever is in de regel vakantiegeld – formeel vakantiebijslag geheten – verschuldigd over het gehele salaris dat hij aan de werknemers betaalt voordat hij de inhoudingen in mindering brengt. Dus ook als de werknemer ziek is, op vakantie is, of over overwerkloon.... Lees het hele antwoord