Beloning

Voor veel werknemers is het salaris één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Voor organisaties is het dus essentieel om te investeren in een goed beloningsbeleid. Hierbij moeten zij rekening houden met de wettelijke mogelijkheden en de afspraken die in de (collectieve) arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. 

Naast het vaste salaris hebben werknemers recht op vakantiebijslag en kunnen ze ook in aanmerking komen voor een variabele beloning. Denk aan een winstdelingsregeling, teambonus of een individuele prestatiebonus. Ook hier zijn bepaalde (wettelijke) voorwaarden aan verbonden. Kunt u een werknemer bijvoorbeeld uitsluiten van een prestatiebonus als hij met verlof is? 

 

Is belonen in cryptovaluta interessant voor onze organisatie?

Beloning | Publicatiedatum 05-04-2023

Steeds meer Nederlanders beschikken over cryptogeld, zoals bitcoin en ethereum. Ik las dat sommige werkgevers met cryptogeld belonen. Onze organisatie overweegt dit nu...

Kan ik mijzelf als dga een onbelaste bonus van € 2.400 toekennen?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | Publicatiedatum 12-01-2023

Klopt het dat ik mijzelf als dga een onbelaste bonus van maximaal € 2.400 kan toekennen onder de werkkostenregeling?

Ook gebruikelijk loon na pensioengerechtigde leeftijd?

Gebruikelijk loon | Publicatiedatum 03-01-2023

Ik heb bijna de pensioengerechtigde leeftijd. Ik wil ook daarna af en toe nog klussen doen met mijn bv. Moet ik dan nog een ‘gebruikelijk loon’ verdienen?

Mogelijkheden voor financiële werknemersparticipatie

Arbeidsvoorwaarden 6 minuten | 01-06-2023

Heeft uw organisatie er weleens aan gedacht om werknemers te laten meedelen in de bedrijfswinst? Zo’n vorm van financiële werknemersparticip...

Waar moet u aan denken bij het uitbetalen van het vakantiegeld?

Beloning 5 minuten | 02-05-2023

In veel organisaties wordt in mei het vakantiegeld uitbetaald. Een behoorlijke klus voor u als salarisadministrateur elk voorjaar! Er zijn d...

De aandachtspunten bij een cafetariaregeling voor werknemers

Werkkostenregeling (WKR) 6 minuten | 28-03-2023

Tegenwoordig is het vrij gebruikelijk dat werkgevers hun werknemers een deel van de arbeidsvoorwaarden zelf laten kiezen, bijvoorbeeld door...

Aan de slag met de stagiair

Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum 02-08-2022

Een stagiair kan op basis van drie ‘constructies’ bij uw onderneming stage lopen. In de infographic ziet u deze constructies.

Het kerstpakket

Beloning Publicatiedatum 25-11-2021

De meeste organisaties (84%) delen aan hun werknemers een kerstpakket uit, coronapandemie of niet. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Rendement...

Vakantiebijslag betalen over het loon

Beloning Publicatiedatum 22-04-2021

Een werkgever moet in principe minimaal 8% vakantiebijslag betalen over het brutoloon van de werknemer.

Bevoegdheden OR bij beloningsbeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 09-02-2021

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR verschillende opties om invloed uit te oefenen op de beloningsverhoudingen binnen de organisatie. De regels verschillen...

Heeft u een vraag over Beloning?

Sandra Verberk
Sandra Verberk
Arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Beloning?

Sandra Verberk
Sandra Verberk
Arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie