Aandeelhouder krijgt meer invloed op beloning bestuurder

Aandeelhouders krijgen meer inzicht in en invloed op de beloning van bestuurders en commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Dat blijkt uit een wetsvoorstel minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Hoekstra van Financiën onlangs naar de Tweede Kamer stuurden.

22 oktober 2018 | Door redactie

Het wetsvoorstel implementeert richtlijnen van het Europees Parlement. Deze richtlijnen moeten aandeelhouders de mogelijkheid geven om topbestuurders tot verantwoording te roepen over hun daden. Daarnaast moeten de richtlijnen de betrokkenheid van aandeelhouders en de transparantie over het beloningsbeleid vergroten.

Inzicht in beloningsbeleid en transacties

Het wetsvoorstel verplicht aandeelhouders straks om eens in de vier jaar te stemmen over de uitvoering van het beloningsbeleid door de raad van commissarissen (RvC). Ook moeten topbestuurders elk jaar uitgeleggen hoe hun salarissen zich verhouden tot de salarissen van een gemiddelde werknemer binnen de organisatie.  
Aandeelhouders moeten ook meer inzicht krijgen in belangrijke transacties die een beursonderneming aangaat met verbonden partijen, zoals bestuurders of grootaandeelhouders. Institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en levensverzekeraars, moeten transparanter worden over hun beleggingsstrategie. Hiervoor moeten zij een zogenoemd betrokkenheidsbeleid opstellen waarin ze uitleggen hoe ze aandeelhouders betrekken. Dat plan moeten ze openbaar maken.

Invloed beperkt in de praktijk

Of aandeelhouders ook daadwerkelijk veel meer invloed krijgen, trekt Eumedion - belangenbehartiger van institutionele beleggers - in twijfel. Het stemrecht geldt echter alleen voor grote beursfondsen. De stemming is niet-bindend. Aandeelhouders kunnen bonussen ook niet terugvorderen als ze het niet eens zijn met het verslag van de raad van commissarissen. Daarnaast biedt het wetsvoorstel raden van commissarissen de ruimte om een weggestemd beloningsbeleid toch uit te kunnen voeren als zij vinden dat  het de langetermijnbelangen en duurzaamheid van de vennootschap dient.
De Europese richtlijnen moeten uiterlijk 10 juni 2019 opgenomen zijn in nationale regelgeving.

Invloed op beloning helpt ook de OR

Het wetsvoorstel kan de ondernemingsraad (OR) ondersteunen bij het bespreekbaar maken van de beloningsverhoudingen binnen de organisatie. Ook de aanpassing van de Bonuswet en de recente wijziging in de Wet op de ondernemingsraden ondersteunt de OR hierin.