AWVN: vakbond negeert loonkloof bij cao-onderhandeling

Gisteren was vakbond FNV in Den Haag om aandacht te vragen voor een gelijke beloning van mannen en vrouwen. Volgens werkgevers hebben zij in cao-onderhandelingen echter weinig aandacht voor dit onderwerp. Ondernemingsraden kunnen ook een steentje bijdragen.

8 november 2019 | Door redactie

Afgelopen maandag was het in de Europese Unie ‘Equal Pay Day’. Dit is symbolisch de laatste dag van het jaar dat vrouwen betaald werk verrichten; gezien het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen, werken vrouwen de rest van het jaar als het ware voor niets. Uit cijfers die de Europese Unie onlangs publiceerde, blijkt dat het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen heel langzaam afneemt. In zeven jaar tijd werd de loonkloof slechts 1% kleiner. In 2017 was het verschil tussen het loon van mannen en vrouwen 0,2% gedaald, tot 16%. Met een verschil van 15,2% scoort Nederland net iets beter dan het EU-gemiddelde.

Werkgevers dagen vakbonden uit om ongelijke beloning aan te pakken

Beleidsadviseur Anne Megens van werkgeversvereniging AWVN vertelt in het FD dat vakbonden de gelijke beloning tussen mannen en vrouwen bij cao-onderhandelingen vaak links laten liggen. De pijlen zijn dan vooral gericht op hoger loon in plaats van op het gelijktrekken van de beloning, duurzame inzetbaarheid of scholing. De werkgevers dagen de vakbonden nu uit om de ongelijkheid in beloning aan te pakken in het volgende cao-seizoen. Allereerst door per organisatie of bedrijfstak aan te tonen hoe groot het probleem daadwerkelijk is.

Veel studies naar verschillen in beloning zijn volgens AWVN onbetrouwbaar

Volgens Megens zijn veel studies naar salarisverschillen onbetrouwbaar. De verschillen zouden een gevolg zijn van factoren zoals leeftijd, ervaring, functieniveau en omvang van het dienstverband. Worden deze factoren meegewogen, dan komen de beloningsverschillen niet uit op 15,2% maar op 4% tot 6%. Volgens vakbond FNV verdienen vrouwen ook vaak minder omdat zij vaker werken in sectoren met onderbetaalde flexbanen en versnipperde diensten, zoals de zorg.

OR speelt rol  bij gelijke beloning voor mannen en vrouwen

Ondernemingsraden kunnen zich inzetten voor gelijke beloning. De ondernemingsraad (OR) moet volgens artikel 28, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) waken tegen discriminatie in de organisatie en een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen. Dankzij het instemmingsrecht (artikel 27, lid c WOR) van de OR kan de bestuurder wijzigingen in het belonings- en functiewaarderingssysteem alleen doorvoeren als de OR hiermee instemt. De OR hoeft niet af te wachten tot de bestuurder zelf actie onderneemt. De OR kan haar initiatiefrecht (artikel 23, lid 2 WOR) inzetten om dit onderwerp bij de bestuurder op de agenda te zetten.