Bijzondere beloningen werken per 2016 anders

21 september 2015 | Door redactie

Als het aan het kabinet ligt, zijn er per 2016 twee veranderingen waar u rekening mee moet houden bij het verwerken van bijzondere beloningen. De zogenoemde voordeelregel komt te vervallen en daarnaast wordt de inkomensafhankelijke opbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen verwerkt.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet twee wijzigingen aan de tabel bijzondere beloningen gepresenteerd die de aansluiting tussen de loonbelasting en de inkomstenbelasting moeten verbeteren. Die aansluiting is nu nog niet ideaal, waardoor werknemers vaak bij hun aangifte inkomstenbelasting moeten bijbetalen.

Voordeelregel verdwijnt

De eerste maatregel is het verdwijnen van de zogenoemde voordeelregel. Die regel houdt in dat u een bijzondere beloning mag optellen bij het tijdvakloon als dat voor de werknemer voordeliger is dan het toepassen van de tabel bijzondere beloningen. In het Belastingplan 2016 wordt voorgesteld om deze voordeelregel helemaal af te schaffen, omdat er door het toepassen van de voordeelregel vaak te weinig belasting wordt geheven. Het ziet er dus naar uit dat u vanaf volgend jaar bij elke bijzondere beloning verplicht bent om de tabel bijzondere beloningen te gebruiken.

Opbouw arbeidskorting wordt toegevoegd

Sinds dit jaar is de inkomensafhankelijk afbouw van de arbeidskorting verwerkt in de tabel bijzondere beloningen. Daar komt per 1 januari 2016 waarschijnlijk ook de inkomensafhankelijke opbouw van de arbeidskorting bij. Vooral werknemers met een inkomen tot ongeveer € 20.000 zullen de gevolgen hiervan merken. Zij krijgen namelijk nu nog via de inkomstenbelasting arbeidskorting toegekend over bijzondere beloningen. Straks gaat dit via de loonbelasting.