EU wil ook gelijke beloning m/v in kleinere bedrijven

19 december 2022 | Door redactie

De nieuwe EU-richtlijn om loondiscriminatie tussen mannen en vrouwen tegen te gaan, gaat ook gelden voor kleinere bedrijven (vanaf 100 werknemers). Dat zijn onderhandelaars van EU-lidstaten en het Europese Parlement overeengekomen. In een eerder voorstel zouden de regels gaan gelden voor grotere bedrijven (vanaf 250 werknemers). Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de ondernemingsraad (OR).

In het Europees Parlement (EP) is een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe regels die de loonkloof tussen mannen en vrouwen met gelijkwaardig werk moeten tegengaan. De nieuwe EU-richtlijn gaat gelden voor bedrijven vanaf 100 werknemers. Eerder ging het om bedrijven vanaf 250 werknemers. Als de nieuwe richtlijn wordt aangenomen, moeten alle EU-lidstaten deze doorvoeren in hun nationale wetgeving. Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving kan de OR alvast met de bestuurder aan tafel over het beloningsbeleid.

Maatregelen om loonkloof te verkleinen

In de nieuwe richtlijn worden verschillende maatregelen opgenomen om een gelijke beloning voor mannen en vrouwen met gelijkwaardig werk te stimuleren. Zo moeten organisaties, onder meer in vacatureteksten of tegenover werknemers, transparanter zijn over hun beloningsbeleid en mogen werkgevers sollicitanten niet meer vragen naar hun eerdere salaris. Dit laatste moet voorkomen dat vrouwen nog lang last houden van eerdere achterstanden in hun beloning. Daarnaast krijgen werknemers meer mogelijkheden om ongelijke beloning aan te vechten, onder meer doordat de bewijslast bij de werkgever komt te liggen. Bovendien wordt de werkgever straks verplicht om bij een loonkloof van 5% of meer, maatregelen te treffen om dit verschil te verkleinen.

OR kan bestuurder tips geven om loonkloof te verkleinen

In veel Nederlandse organisaties is er nog altijd sprake van een loonkloof tussen mannen en vrouwen. In 2021 verdienden vrouwen per uur gemiddeld 13% minder dan mannen. Dat kan vrouwen over hun hele carrière wel drie ton aan inkomsten schelen, aldus vakbond FNV. De OR moet in actie komen om de loonkloof in de organisatie op te heffen. De OR heeft namelijk de opdracht om een gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de organisatie te bevorderen (artikel 28, lid 3 WOR) en heeft instemmingsrecht bij het beloningssysteem (artikel 27, lid 1c WOR).
De OR kan het beloningsbeleid agenderen voor het eerstvolgende artikel 24-overleg of zijn initiatiefrecht (artikel 23 WOR) gebruiken om over het beloningsbeleid met de bestuurder in gesprek te gaan. De OR kan de bestuurder verschillende tips geven om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen (artikel).