Financieel dienstverleners werken steeds vaker samen

De ruim 7.000 financieel dienstverleners in Nederland werken steeds vaker samen met externe partijen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wijst erop dat zij bij uitbesteding van diensten, bijvoorbeeld op het gebied van IT, afspraken goed en schriftelijk moeten vastleggen.

29 november 2021 | Door redactie

Deze conclusie komt uit het rapport ‘Marktindrukken’ (pdf), waarin de AFM de ontwikkelingen in de intermediairmarkt samenbrengt en analyseert. Een tweede belangrijke conclusie uit het rapport is dat veel financieel dienstverleners freelancers nog steeds ten onrechte volledig variabel belonen. Zo worden freelancers vaak beloond als zij een bepaald resultaat behalen. Dit is volgens de AFM een verkeerde stimulans en niet in het belang van de klant. Het is daarbij ook niet toegestaan.

Contracten en service level agreements

Financieel dienstverleners werken samen met anderen voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Zo krijgen zij toegang tot nieuwe markten. Financieel dienstverleners blijven verantwoordelijk voor de werkzaamheden die zij hebben uitbesteed aan derden. Door goede afspraken te maken met deze partijen en deze te monitoren verkleint een dienstverlener het risico dat de uitbestede werkzaamheden niet volgens afspraak worden uitgevoerd. Afspraken kunnen financieel dienstverleners het beste schriftelijk vastleggen in contracten en service level agreements (tool). Uit het rapport blijkt dat 16% die afspraken niet vastlegt. Daarnaast maakt twee derde van de financieel dienstverleners ook vooraf geen risicoanalyse van de samenwerking. Gaat er iets mis, dan wordt dit ook niet gemeld bij de AFM.

Beleid openbaar

Een meerderheid van de financieel dienstverleners maakt ook het beheerst beloningsbeleid niet openbaar. Met dit beleid kan worden voorkomen dat medewerkers door perverse prikkels zaken doen die niet in het belang zijn van de klant. Door het beleid openbaar te maken, wordt het voor klanten inzichtelijk hoe de onderneming haar werknemers beloont.