Fout bij toepassen WKR mogelijk gevolgen WNT

12 april 2017 | Door redactie

Voldoet uw organisatie niet aan alle voorwaarden voor de werkkostenregeling (WKR), dan kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen. Dat is echter niet het enige risico. Uw organisatie loopt namelijk ook het risico om daardoor de salarisnorm uit de Wet normering topinkomens (WNT) te overschrijden.

De WNT zorgt ervoor dat de beloning van bestuurders die werkzaam zijn in de (semi)publieke sector aan een maximum is gebonden. Per 1 januari 2017 mogen bestuurders niet meer verdienen dan € 181.000. Gerichte vrijstellingen (tool) behoren voor de WNT niet tot het loon van de bestuurders. Daarnaast hoeft uw organisatie loonbestanddelen die worden aangemerkt als eindheffingsbestanddeel en ondergebracht zijn in de vrij ruimte, niet tot de beloning te rekenen. Uw organisatie moet daarvoor wel voldoen aan de spelregels van de WKR.

Overschrijding van de WNT-norm

Zo geldt voor een gerichte vrijstelling dat uw organisatie de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen moet aanwijzen als eindheffingsloon. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de administratie van uw organisatie. Daarnaast moet de gerichte vrijstelling binnen de norm blijven. Houdt u zich niet aan deze voorwaarden, dan is de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling gewoon loon voor de bestuurder. Dit loon telt dan ook mee voor de beloning van de bestuurder, waardoor dus de kans bestaat dat uw organisatie de WNT-norm overschrijdt.