Gesprek over beloning top per 1 januari 2019 verplicht voor OR grote organisatie

Ondernemingsraden van grote ondernemingen zijn per 1 januari 2019 verplicht om met de bestuurder in gesprek te gaan over verschillen in beloning binnen de organisatie. De wijziging van de Wet op de ondernemingsraden is gepubliceerd in de Staatsblad.

23 november 2018 | Door redactie

De Eerste Kamer nam eerder dit jaar een wetswijziging aan die de ondernemingsraad (OR) verplicht om de beloningsverschillen minimaal eenmaal per jaar met de bestuurder te bespreken tijdens de overlegvergadering. Deze verplichting geldt voor ondernemingsraden van een organisatie waar ten minste 100 werknemers werkzaam zijn. De wijziging gaat in per 1 januari 2019. De bestuurder is nu al verplicht (artikel 31d, lid 1 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)) om de OR ten minste eenmaal per jaar schriftelijk te informeren over verschillen in beloning binnen de organisatie. In artikel 31, lid 2 WOR is bepaald dat deze informatie ook gegevens moet bevatten over de beloning van de top van de onderneming.

OR mag om informatie vragen

Bestuurders houden de verplichting om de OR van informatie over beloningsverhoudingen te voorzien, ongeacht het aantal werknemers. Als de bestuurder deze informatie niet aanlevert, kan de OR altijd zelf om deze informatie vragen. Dit kan de OR in een overlegvergadering doen maar ook daarbuiten. De bestuurder is verplicht om alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die de OR nodig heeft voor de vervulling van zijn taak (artikel 31, lid 1 WOR).

OR heeft overlegplicht, geen advies- of instemmingsrecht

Minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de met de wetswijziging van de WOR voor transparantie zorgen over de beloning van de top. De bevoegdheden van de OR van een grote organisatie blijven beperkt tot het informatierecht en de overlegplicht. Amendementen om de OR ook adviesrecht of instemmingsrecht te geven over de beloning van de top zijn in mei van dit jaar in de Tweede Kamer gesneuveld. Dit blijft de zaak van eigenaren of aandeelhouders.

Bijlagen bij dit bericht

Informatierecht van de OR
E-learning | VideoCollege 12 minuten