Grens WNT geldt straks voor iedereen

13 april 2016 | Door redactie

Het maximum te verdienen salaris uit de Wet normering topinkomens (WNT) gaat straks niet alleen voor bestuurders gelden, maar voor alle werknemers die in de publieke en semipublieke sector werken. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarvoor recent een conceptwetsvoorstel ter consultatie aangeboden.

Per 1 januari 2016 mogen topfunctionarissen op basis van de WNT niet meer verdienen dan 100% van het ministersalaris (€ 179.000). Deze wet ziet nu alleen op de topfunctionarissen van een organisatie. In het regeerakkoord was echter afgesproken om een eind te maken aan alle bovenmatige inkomens in de publieke en semipublieke sector. Met het gepubliceerde wetsvoorstel (pdf) wil de minister ook deze laatste stap zetten.

Bepaalde beroepen vallen onder een uitzondering

Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er een maximum inkomen gaat gelden voor bijvoorbeeld managers en adviseurs die niet zijn aangemerkt als topfunctionaris. Het instellen van een maximuminkomen moet bijdragen aan het vertrouwen in en maatschappelijk draagvlak voor de (semi)publieke sector. Voor bepaalde beroepen blijft wel een uitzondering gelden, zo vallen medische specialisten en luchtverkeersleiders buiten dit wetsvoorstel. De minister heeft het wetsvoorstel nu ter consultatie aangeboden. Het is mogelijk om tot 17 mei te reageren.