Keuzebudget vooral in trek bij overheidsorganisaties

20 december 2021 | Door redactie

Eén op de vijf organisaties biedt werknemers een keuzebudget aan, zo blijkt uit het onderzoek naar beloningen dat door Motivaction in opdracht van Rendement is uitgevoerd. De besteding van dit budget is onder andere mogelijk voor extra vakantiedagen (68%), scholing en ontwikkeling (61%) en/of de aanschaf van een fiets (56%). De mogelijkheid voor de aankoop van extra pensioen wordt veel minder bij het keuzebudget aangeboden (13%).

Bij een keuzebudget krijgen werknemers een bepaald budget toegewezen – náást hun afgesproken salaris – waarvan ze zelf kunnen bepalen in welke vorm en op welk moment zij het genieten. Het budget is wel afhankelijk van het salaris, omdat de erin ondergebrachte bestanddelen een percentage van het salaris representeren. Werknemers financieren het keuzebudget feitelijk dus zelf, al mag de werkgever er een bijdrage aan leveren. Pas op het moment van besteden van dit geld is er sprake van een beloning die de werkgever in de loonheffingen moet betrekken.  

Aanbieding keuzebudget afhankelijk van de sector 

Of er een keuzebudget bestaat binnen de organisatie, is sterk afhankelijk van de sector en de grootte van de organisatie, blijkt uit het onderzoek. Zo is een keuzebudget bij de overheid bijna standaard (95%), terwijl in de groothandelsector slechts in 3% van de gevallen sprake is van een keuzebudget. Ook in de financiële en zakelijke dienstverlening is er slechts in enkele gevallen een keuzebudget. Hoe groter de organisatie, hoe vaker er sprake is van een keuzebudget. 

In zorg komt uitbetaling voor fiets vaker voor 

Bij een meerderheid van de organisaties die een keuzebudget bieden, is het budget te besteden aan extra vakantiedagen (68%), scholing of ontwikkeling (61%) of een fiets (56%). Bij ongeveer twee vijfde van de organisaties is een eenmalige of periodieke uitbetaling als loon (44%) of als reiskostenvergoeding (38%) mogelijk. In slechts een enkel geval is het budget te besteden aan de aankoop van extra pensioen (13%). 
Bij de overheid is het keuzebudget vaker te besteden aan een eenmalige of periodieke uitbetaling als loon (65%) of als reiskostenvergoeding (52%). Bij de sector zorg en welzijn is dit opvallend vaak aan een fiets (75%), maar juist minder vaak aan extra pensioen in vergelijking met andere sectoren.

Motivaction heeft in opdracht van Rendement Uitgeverij 965 professionals via een enquête gevraagd naar de beloningen in hun organisatie. Dat heeft interessante resultaten opgeleverd. De afgelopen tijd publiceerde Rendement hierover online onder meer een verdiepingsartikel, een infographic en diverse nieuwsberichten.

Bijlagen bij dit bericht