Lagere beloningsnorm bestuurders nu definitief

5 januari 2015 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft de aangepaste Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke (WNT) aangenomen. Sinds 1 januari 2015 mogen bestuurders daardoor niet meer verdienen dan 100% van het ministerssalaris. Dit is gelijk aan € 178.000 per jaar.

In het wetsvoorstel (pdf) is opgenomen dat het maximale loon van bestuurders in de (semi)publieke sector niet meer mag bedragen dan 100% van het ministerssalaris. In 2015 is dit gelijk aan € 178.000 per jaar, inclusief onkostenvergoeding en pensioenbijdrage. In 2014 was het maximumloon van de bestuurder nog 130% van het ministerssalaris (€ 230.474). 

Overgangsrecht voor te hoog loon

Bestuurders die meer verdienen dan de huidige maximumnorm hoeven niet in één keer meer dan 30% in te leveren. Er geldt namelijk een overgangsrecht. Het huidige loon mag de komende vier jaar gelijk blijven (of dalen) en moet daarna in drie jaar worden afgebouwd tot 100%. Uiterlijk in 2022 moeten alle bestuurderslonen gelijk zijn aan 100% van het ministerssalaris. Binnen sommige sectoren, zoals de zorg, onderwijs en cultuur, gelden er andere maximumlonen (pdf)

Vergoeding voor toezichthouder stijgt

Door de aangepaste WNT wijzigen ook de maximumbeloningen voor de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht. Deze normen zullen echter juist omhoog gaan. Zo stijgt de vergoeding van de voorzitter van 7,5% naar maximaal 15% van het maximumloon van de topbestuurder, wat gelijk is aan € 26.700. De vergoeding van de leden stijgt van 5% naar 10% van het WNT-loon, wat gelijk is aan € 17.800. De vergoeding van toezichthouders die onder de huidige maximumvergoeding ligt, mag in 2015 in één keer omhoog. Als een vergoeding juist hoger ligt dan het maximum, geldt hetzelfde overgangsrecht als voor het bestuurdersloon. 

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande wijziging, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!