Maximum salaris topfunctionaris stijgt naar € 187.000 in 2018

20 september 2017 | Door redactie

Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mogen in 2018 niet meer verdienen dan € 187.000. Recent heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de WNT-norm voor 2018 bekendgemaakt.

De regels voor de maximale beloning en ontslagvergoeding van topfunctionarissen zijn opgenomen in de Wet normering topinkomens (WNT). Jaarlijks indexeert de minister deze bedragen. Voor 2018 is deze WNT-norm vastgesteld op € 187.000 (2017: € 181.000). Met de WNT wil de overheid bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij organisaties in de (semi)publieke sector tegengaan.

Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Niet alle topfunctionarissen zijn echter in dienstbetrekking bij de organisaties. Voor deze topfunctionarissen zonder dienstbetrekking gelden daarom aparte maxima. De beloning mag dan in de eerste zes maanden van het vervullen van de dienstbetrekking niet meer bedragen dan € 25.300 per maand (2017: € 24.500). Voor de volgende zes maanden geldt een maximumbedrag van € 19.100 per maand (2017: € 18.500). Het maximale uurtarief is in die periode € 182 (2017: € 176). Na deze twaalf maanden geldt de algemene WNT-norm of de afwijkende WNT-norm voor bepaalde sectoren.

Afwijkende norm voor bepaalde sectoren

De afwijkende normen voor  zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en cultuur zijn op dit moment nog niet bekend. De minister maakt die bedragen in november van dit jaar bekend.