Netto vakantiegeld 2023 is hoger voor lagere inkomens

4 mei 2023 | Door redactie

Deze maand ontvangen veel werknemers hun vakantiegeld. Dit jaar ontvangen werknemers met een loon tot € 3.000 bruto per maand netto iets meer vakantiegeld. Hogere inkomens ontvangen netto juist iets minder dan vorig jaar. Dat blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP.

Een werknemer met een maandloon van € 1.000 bruto ontvangt dit jaar € 15 netto extra vakantiegeld (de officiële term is vakantiebijslag) ten opzichte van 2022. Bij € 1.250 bruto per maand maakt de werkgever netto € 18 meer over naar de werknemer. Een werknemer met een modaal maandsalaris (€ 3.086) ontvangt in 2023 € 18 netto minder in vergelijking met vorig jaar. Tweemaal modaal ontvangt € 39 minder dan in 2022 en driemaal modaal krijgt € 579 netto minder uitgekeerd, zo meldt ADP. 

Veranderingen in loonheffingskorting

Dik van Leeuwerden van ADP legt uit dat het verrekeningspercentage van de loonheffingskorting (infographic) dit jaar voor een divers beeld zorgt. ‘Vanaf een jaarloon van meer dan € 22.660 wordt de algemene heffingskorting afgebouwd met 6,095% over het meerdere. Verdient een werknemer meer dan € 73.031, dan is de algemene heffingskorting afgebouwd tot nul.’ Daarnaast heeft elke werknemer recht op de arbeidskorting. ‘Verdient een werknemer dit jaar meer dan € 37.691, dan wordt over het meerdere de arbeidskorting afgebouwd met 6,51%. Bij een jaarloon van meer dan € 115.295 is de arbeidskorting geheel afgebouwd tot nul.’ Het afbouwpercentage voor de arbeidskorting is in 2023 6,51%, en dat is hoger dan de 5,86% van vorig jaar. Wel is het moment waarop een werknemer in de afbouwfase komt, in 2023 bij een hoger inkomen dan in 2022. Meer werknemers profiteren dus van de arbeidskorting. 

Overzicht hoogte vakantiegeld 2023

Onderstaande tabel toont de hoogte van het bruto en netto vakantiegeld in 2023 bij verschillende maandlonen, en het verschil ten opzichte van vorig jaar. 

 

Bruto maandloon (€)

Bruto vakantiegeld (€)

Netto vakantiegeld (€)

Netto verschil tov 2022 (€)

Parttime

1.000

960

892

+15

Parttime

1.250

1.200

1.115

+18

Net onder modaal

3.000

2.880

1.730

+259

Modaal

3.086

2.963

1.495

-18

1,5× Modaal

4.629

4.444

2.242

-27

2× Modaal

6.172

5.925

2.606

-39

2,5× Modaal

7.715

7.406

3.258

-48

3× Modaal

9.258

8.888

3.910

-579