Niet meer bijbetalen voor een beloning

23 september 2015 | Door redactie

Medewerkers die een beloning krijgen zullen in de toekomst minder vaak tot de onaangename ontdekking komen dat ze achteraf moeten bijbetalen. De zogenoemde voordeelregel die werkgevers mogen toepassen voor bijzondere beloningen, komt namelijk te vervallen. Dat staat in het Belastingplan 2016.

Als een medewerker een eenmalige beloning krijgt, zoals vakantiebijslag of overwerkloon, moet u deze beloning in principe belasten volgens de tabel bijzondere beloningen. Als het voor uw medewerker voordelig is of niet uitmaakt, mag u ook voor kiezen om de zogenoemde voordeelregel toe te passen. U belast de beloning dan niet via de tabel bijzondere beloningen, maar u telt hem op bij het normale tijdvakloon en belast hem dus volgens het tarief van de tijdvaktabel.

Voordeelregeling beloningen afgeschaft

Door het toepassen van de voordeelregel wordt er vaak te weinig belasting geheven. Dit blijkt echter pas bij de aangifte inkomstenbelasting van de werknemer. De werknemer moet dan dus achteraf bijbetalen. Om dat te voorkomen, wordt in het Belastingplan 2016 (tool) voorgesteld om de voordeelregel helemaal af te schaffen. Het ziet er dus naar uit dat werkgevers vanaf volgend jaar bij elke bijzondere beloning verplicht zijn om de tabel bijzondere beloningen te gebruiken.