Onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog per 2023

14 december 2022 | Door redactie

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat per 1 januari 2023 omhoog van € 1.800 naar € 1.900. Dit blijkt uit een aanvulling op een eerder nieuwsbericht van de Belastingdienst.

In eerste instantie bleek uit de bijlage ‘tarieven, bedragen en percentages loonheffingen vanaf  1 januari 2023’ dat de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding per 2023 toch € 1.800 zou bedragen. Dit was echter niet in overeenstemming met eerdere stukken van de overheid. De Belastingdienst heeft recent aangekondigd dit te corrigeren. Per 1 januari 2023 gaat het bedrag van de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding naar € 1.900 per jaar en € 190 per maand. Half december komt er een nieuwe versie van de bijlage met de juiste bedragen.

Eventuele onkostenvergoedingen kunnen meetellen

Een non-profitorganisatie is over de vrijwilligersvergoedingen tot dit maximale bedrag geen belasting en premies verschuldigd. Komt de vrijwilligersvergoeding wel boven dit bedrag uit, dan betaalt een organisatie belasting over het totaal van de vrijwilligersvergoeding. Een eventuele onkostenvergoeding bijvoorbeeld voor reiskosten moet meegeteld worden. Komen die vergoedingen samen (vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding) boven het maximum uit, dan betaalt een organisatie belasting over de vrijwilligersvergoeding. Een organisatie hoeft deze belasting niet te betalen als het alleen gaat om een vergoeding voor de onkosten en het dus geen extra vergoeding voor het werk is.

Bijlagen bij dit bericht