Onbelaste vrijwilligersvergoeding naar € 1.900?

16 november 2022 | Door redactie

Het lijkt erop dat de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2023 stijgt van € 1.800 naar € 1.900. Dit blijkt onder andere uit de wijziging van de Uitvoeringsregeling WNT die op 1 november is gepubliceerd.

Een organisatie kan vrijwilligers een onbelaste vrijwilligersvergoeding geven. Over dit bedrag hoeft een organisatie geen belasting en premies te betalen. In 2022 kan een organisatie een maximale vergoeding geven van € 1.800. Per 1 januari 2023 lijkt dit maximale bedrag dus te stijgen naar € 1.900. Dit bedrag is nog niet opgenomen in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023.

Indexering van de vrijwilligersvergoeding

Sinds 2020 wordt de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding jaarlijks geïndexeerd. Vorig jaar was de indexering niet genoeg om de vrijwilligersvergoeding te laten stijgen. Het maximumbedrag wordt namelijk afgerond op een veelvoud van € 100. Het is de verwachting dat de indexatie dit jaar wel voldoende is om de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding te laten stijgen. Dit bleek ook uit de vragen van de Eerste Kamer bij de algemene financiële beschouwingen en dus uit de wijziging van de Uitvoeringsregeling WNT.

Voorwaarden voor een vrijwilliger

Om gebruik te maken van de fiscale regels voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding moet er sprake zijn van een vrijwilliger. De Belastingdienst stelt de volgende eisen aan een vrijwilliger:

  • hij verricht werkzaamheden voor een organisatie die niet valt onder de vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld of voor een sportvereniging of sportstichting of voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI);
  • hij is niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting;
  • hij de werkzaamheden niet voor zijn beroep uitvoert;
  • de vergoeding die hij krijgt voor het werk is een vrijwilligersvergoeding. Het gaat dus om een vergoeding die niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.