Ook WNT-norm voor interim-bestuurder

14 oktober 2015 | Door redactie

Bestuurders die tijdelijk worden ingehuurd in de (semi)publieke sector moeten vanaf dag één een genormeerde vergoeding ontvangen. Na een jaar is deze gelijk aan de norm die van toepassing is volgens de Wet normering topinkomens (WNT). Deze maatregel moet 1 januari 2016 ingaan.

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met deze regeling van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Als de maatregel definitief wordt, geldt er binnen de WNT een aangescherpte regeling voor de vergoeding van een tijdelijk ingehuurde bestuurder. Zo mag hij niet meer dan € 24.000 per maand verdienen tijdens de eerste zes maanden. Voor de volgende zes maanden mag hij niet meer verdienen dan € 18.000 per maand. Verder geldt er een maximumuurtarief van € 175. Momenteel valt de vergoeding voor interim-bestuurders nog onder de oude WNT-norm van 130% van het ministerssalaris als zij meer dan zes maanden werken in een periode van achttien maanden. 

WNT-norm treeft na twaalf maanden in

Zijn de eerste twaalf maanden voorbij, dan mag de ingehuurde topfunctionaris niet meer verdienen dan de WNT-norm. Die is gelijk aan € 178.000 per jaar (bijna € 15.000 per maand). Volgens minister Plasterk is het logisch dat de interim-bestuurder in het begin meer mag verdienen, vanwege het acute karakter van het werk dat daarnaast om een intensieve inzet van de tijdelijke bestuurder vraagt. De maatregel ligt nu bij de Raad van State.
Heeft u vragen over de regeling in de praktijk, dan kunt u deze gratis stellen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel direct uw vraag.