OR pleit voor gelijkheid bij bonussen

Werkgevers kunnen de extra inzet die veel werknemers door de coronacrisis leveren, ook extra belonen. De OR doet er goed aan om in dat geval de gelijkheid te bewaken. Dat kan via het instemmingsrecht op de beloningsregeling of via het initiatiefrecht.

12 augustus 2020 | Door redactie

Veel werknemers hebben door de coronacrisis extra uren gemaakt of doen dat nog steeds. Het werken of afstand vraagt bijvoorbeeld om andere werkprocessen of meer onderlinge afstemming. De crisis kan echter ook een grotere hoeveelheid werk betekenen, denk aan de zorg. Wil de werkgever de werknemers hiervoor compenseren met bijvoorbeeld een eenmalige bonus of vergoeding, dan moet de ondernemingsraad (OR) ook goed opletten.

OR kan instemmingsrecht of initiatiefrecht inzetten voor bonus

Mogelijk is de optie om een eenmalige vergoeding of compensatie al opgenomen in de bestaande regeling op het gebied van het belonings- of een functiewaarderingssysteem. Zo niet, dan kan de bestuurder zo’n regeling invoeren of de bestaande regeling voor beloning wijzigen. In dat geval heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27, lid 1c WOR). Is het instemmingsrecht niet van toepassing, dan kan de OR de bestuurder ongevraagd adviseren op basis van het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR). Zo kan de OR ervoor pleiten dat alle werknemers een bedrag uitgekeerd krijgen. Ontvangt de ene werknemer wel een bonus en de andere niet, zonder dat daarvoor een goede verklaring is, dan zal er onrust ontstaan. De ongelijkheid zal ook de motivatie van de werknemers belemmeren.

OR pleit voor eenmalige bonus voor àlle werknemers

Een vergelijkbare situatie deed zich voor bij het Zaans Medisch Centrum. Werknemers en de OR zijn boos omdat leidinggevenden een eenmalige bonus kregen, terwijl verpleegkundigen geen extra’s ontvingen. Het ziekenhuis verklaart het verschil door te stellen dat de bonus is bedoeld als compensatie voor de overuren die de managers tijdens de coronacrisis maakten. Hiervoor ontvingen zij eerder nog geen compensatie, verpleegkundigen hebben de extra gewerkte uren betaald gekregen. De OR pleitte tot bij de raad van bestuur (RvB) voor een uitkering aan alle werknemers, maar behaalde geen succes. De RvB stelt ook dat de eenmalige uitkering past binnen de bestaande gratificatieregeling van het ziekenhuis.