Rol voor OR in cao die gelijke beloningen man/vrouw regelt

9 juli 2018 | Door redactie

In de nieuwe cao van Aegon is afgesproken dat mannelijke en vrouwelijke werknemers een gelijke beloning ontvangen. Dit is de eerste cao waarin een concrete afspraak staat over dit onderwerp. De verzekeraar krijgt tot 1 februari om de beloning voor mannen en vrouwen te vergelijken. Bij ongelijkheid zal de OR een rol gaan spelen.

Aegon heeft tot 1 februari 2019 om de lonen van mannen en vrouwen te vergelijken. Als blijkt dat mannen en vrouwen met gelijke ervaring in dezelfde functies niet op dezelfde manier worden beloond, is er sprake van discriminatie (tool). De organisatie pakt deze eventuele beloningsverschillen aan met een zogeheten regieteam, waarin onder andere vakbond FNV plaatsneemt. Ook zal de verzekeraar dan overleggen met de OR. De OR heeft op basis van artikel 28 lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) de taak om discriminatie tegen te gaan en in het bijzonder om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen.

OR hoeft niet te wachten tot behandeling wetsvoorstel

Dat Aegon gelijke beloning heeft opgenomen in de cao komt niet uit de lucht vallen. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is namelijk groot: gemiddeld krijgen vrouwelijke werknemers in Europa 16% minder uitbetaald dan mannelijke werknemers, terwijl zij hetzelfde werk verrichten. Dit was voor GroenLinks, PvdA, SP en 50Plus reden om een wetsvoorstel in te dienen dat werkgevers de plicht geeft om te bewijzen dat zij mannen en vrouwen gelijk belonen. De OR hoeft niet te wachten tot het wetsvoorstel is behandeld: de raad kan op basis van het informatierecht (tool) bij de bestuurder cijfers opvragen over de beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers. Als blijkt dat er een onverklaarbaar verschil in hoogte van beloning zit, kan de OR het initiatiefrecht (tool) inzetten en een voorstel doen om het verschil op te heffen.