Salarisnorm 2018 voor afwijkende sectoren is bekend

Recent heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de salarisnormen bekendgemaakt voor topfunctionarissen van zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en cultuur. Voor deze sectoren zijn afwijkende normen vastgesteld.

20 december 2017 | Door redactie

Het doel van de Wet normering topinkomens (WNT) is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Elk jaar stelt de minister deze WNT-normen opnieuw vast. Het algemene bezoldigingsmaximum komt voor 2018 uit op € 187.000. De minister heeft nu ook de sectorale normen voor 2018 (pdf) gepubliceerd.

De klasse bepaalt de maximale beloning

De hoogte van de WNT-norm voor deze organisaties is afhankelijk van de bezoldigingsklasse. De klasse hangt onder andere af van de omvang en kenmerken van uw organisatie. Het is aan uw accountant om jaarlijks te controleren of uw organisatie in de juiste klasse is ingedeeld. Daarnaast gelden er maximale bezoldigingen voor de leden van de raad van toezicht (10% van het betreffende bezoldigingsmaximum) en voorzitters van de raad van toezicht (15% van het betreffende bezoldigingsmaximum).