Salarisnorm topfunctionarissen stijgt in 2019 naar € 194.000

Per 1 januari 2019 mogen topfunctionarissen in de (semi)publieke sector niet meer verdienen dan € 194.000. Daarnaast is het bezoldigingsmaximum voor 2018 met terugwerkende kracht vastgesteld op € 189.000. Dit heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties recent bekendgemaakt.

19 september 2018 | Door redactie

De Wet normering topinkomens (WNT) moet de hoge salarissen van bestuurders (tool) in de (semi)publieke sector aan banden leggen. Elk jaar stelt de minister de salarisnormen opnieuw vast. In een recent besluit heeft de minister aangegeven dat het algemene bezoldigingsmaximum voor 2019 uitkomt op € 194.000 per jaar. De afwijkende salarisnormen voor bepaalde sectoren maakt de minister in november bekend.

Indexering voor salarisnorm 2018

Daarnaast heeft de minister het bezoldigingsmaximum voor 2018 geïndexeerd en met terugwerkende kracht iets hoger vastgesteld. De salarisnorm voor 2018 komt daardoor uit op € 189.000. Deze indexatie is mogelijk sinds de Evaluatiewet WNT van 1 juli 2017. Hiervoor is vereist dat het ministersalaris op enig moment € 500 hoger is dan het WNT-bezoldigingsmaximum. De recent afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor het rijk maakte een indexering noodzakelijk.

Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Verder gelden er aparte maxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. De beloning van deze topfunctionaris mag in de eerste zes maanden van het vervullen van de functie niet meer bedragen dan de som van € 25.900 per maand (2018: € 25.300). Voor de volgende zes maanden geldt een bedrag van € 19.600 per maand (2018: € 19.100). Dus stel dat een topfunctionaris bij uw organisatie negen maanden werkzaam is, dan geldt er een maximum van € 214.200 (6 x € 25.900 + 3 x € 19.600). Het maximumuurtarief bedraagt per 2019 € 187 (2018: € 182). Vervult een topfunctionaris zonder dienstbetrekking de functie langer dan twaalf kalendermaanden, dan geldt de normale WNT-norm van € 194.000.