Tabel bijzondere beloningen minder voordelig

22 april 2015 | Door redactie

In 2015 is er een nieuwe kolom toegevoegd aan de tabellen voor bijzondere beloningen: het verrekeningspercentage voor de afbouw van de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Hierdoor is het meestal gunstiger om via de zogenoemde voordeelregel de tijdvaktabel toe te passen als een werknemer een eenmalige beloning krijgt.

Als een werknemer van uw onderneming een eenmalige vergoeding krijgt – zoals vakantiebijslag, een bonus of een overwerkvergoeding – gelden hiervoor in principe de tabellen voor bijzondere beloningen. Het percentage loonbelasting/premie volksverzekeringen in de tabellen bijzondere beloningen is gebaseerd op het loon voor de loonheffingen van het voorgaande kalenderjaar. Voor alle periodieke vergoedingen gelden de witte en de groene tijdvaktabellen.

Tijdvaktabel toepassen vroeger zelden voordelig

Als het voor de werknemer voordelig is of niet uitmaakt, mag u ook voor kiezen om de zogenoemde voordeelregel toe te passen bij een eenmalige beloning. U belast de beloning dan niet via de tabel bijzondere beloningen, maar u telt hem op bij het normale tijdvakloon en belast hem dus volgens het tarief van de tijdvaktabel.
Tot 2015 was het in de meeste gevallen niet voordelig om de voordeelregel toe te passen. De af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen pakte volgens de tabel bijzondere beloningen meestal lager uit. Per 1 januari 2015 is er echter een kolom toegevoegd aan de tabellen bijzondere beloningen: het verrekeningspercentage voor de afbouw van de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Dit percentage moet u extra inhouden op de bijzondere beloning. U kon hierover al lezen in het bericht 'Witte en groene tijdvaktabellen 2015 online'.

Veel factoren spelen een rol bij inschatting

Door de toevoeging van de extra kolom aan de tabellen bijzondere beloningen, is het in veel gevallen gunstiger voor de werknemer als u wél de voordeelregel toepast en dus de normale tijdvaktabel gebruikt voor de eenmalige beloning. Of dit het geval is, wordt door verschillende factoren bepaald.
Omdat de loonbelasting/premie volksverzekeringen een voorheffing is op de inkomstenbelasting, maakt u geen onherstelbare fout als u niet het meest gunstige tarief voor de werknemer toepast. In de inkomstenbelasting wordt dit rechtgetrokken.