Te kort dag voor nieuwe wet op topinkomens

7 januari 2015 | Door redactie

Nog in 2014 stemde de Eerste Kamer in met de aanpassing van de Wet normering topinkomens (WNT). De ministers van Wonen en Volksgezondheid vonden het echter niet haalbaar om de nieuwe wet al per 1 januari 2015 in te laten gaan. De verlaging van de topinkomens gaat voor die sectoren nu waarschijnlijk pas in per 1 januari 2016.

Door de aanpassing van de WNT mogen topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector straks niet meer verdienen dan het salaris van een minister. Dat is € 178.000. In de Wet normering topinkomens staat nu nog dat topfunctionarissen maximaal € 228.599 mogen verdienen; 130% van het salaris van een minister. Dat wordt straks dus bijgesteld naar 100%. De wet geldt voor organisaties in de (semi-)publieke sector zoals ziekenhuizen, scholen, woningcorporaties en publieke omroepen.

Loon en ontslagvergoedingen publiceren in jaarverslag

Het maximumloon volgens de WNT is inclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, pensioenbijdrage en onkosten. Ook staat er in de WNT dat (semi-)publieke instellingen elk jaar de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun functionarissen moeten publiceren in de financiële jaarverslagen.